Power Platform-funktioner i Microsoft Teams

Utveckla och automatisera enkelt med low-code i Microsoft Teams.

A person holding a cup of coffee and using a laptop.

Microsoft Teams och Microsoft Power Platform – navet för samarbete

An animation showing media being inserted into a Campaign and being published using Power Apps in Teams.

Power Apps i Microsoft Teams

Skapa anpassade appar för att digitalisera processer och förbättra effektiviteten.

An animation showing a flow being created in the Power Automate app on Teams.

Power Automate i Microsoft Teams

Automatisera återkommande och repetitiva uppgifter och anslut data för bättre flexibilitet och produktivitet.

An animation showing a new message being added to an HR chat bot, then published and tested in the Power Virtual Agents app in Teams.

Power Virtual Agents i Microsoft Teams

Bygg low-code-chattbottar för att få konversationsbaserad och AI-driven information.

An animation showing a sales performance dashboard being selected and shared through the Power BI app in Teams.

Power BI i Microsoft Teams

Diskutera och visualisera data för att få teamen att jobba mot samma mål och fatta välgrundade datadrivna beslut.

An animation showing media being inserted into a Campaign and being published using Power Apps in Teams.

Power Apps i Microsoft Teams

Skapa anpassade appar för att digitalisera processer och förbättra effektiviteten.

An animation showing a flow being created in the Power Automate app on Teams.

Power Automate i Microsoft Teams

Automatisera återkommande och repetitiva uppgifter och anslut data för bättre flexibilitet och produktivitet.

An animation showing a new message being added to an HR chat bot, then published and tested in the Power Virtual Agents app in Teams.

Power Virtual Agents i Microsoft Teams

Bygg low-code-chattbottar för att få konversationsbaserad och AI-driven information.

An animation showing a sales performance dashboard being selected and shared through the Power BI app in Teams.

Power BI i Microsoft Teams

Diskutera och visualisera data för att få teamen att jobba mot samma mål och fatta välgrundade datadrivna beslut.

Blir mer innovativ och samarbeta enkelt

Bli mer produktiv med Dataverse för Teams – en inbyggd plattform för lite kod i Microsoft Teams.

”Teams satte igång en global konversation där alla föreställer sig vad som kan ske när fantastisk teknik sätts i händerna på hängivna anställda.”

Ashley Halvorson, Senior Director of the HR Solutions Team, Lumen

”Teams hjälpte oss att snabbt för samman våra interna team. Det samarbetet var avgörande för att få igång vår upphämtningstjänst inom 48 timmar. Den komplexa interna koordinationen hade inte varit möjlig utan Teams.”

Denise Ownes, Senior Director of Information Technology for End User Computing, Office Depot

Fler resurser

Dataverse för Teams – webbseminarium

Se webbseminariet för apputveckling – Anyone Can Be a Developer with Microsoft Dataverse for Teams.

Ny Power BI-app

Mer information om hur den nya Power BI-appen för Microsoft Teams kan underlätta samarbete.

Power Virtual Agents – översikt

Utforska Power Virtual Agents, som hjälper dig skapa kraftfulla chattrobotar som kan besvara frågor.

Power Apps – översikt

Ta reda på hur Power Apps tillhandahåller en miljö för att snabbt bygga anpassade företagsappar.

Microsoft Power Platform

Skapa företagslösningar på en intuitiv, flexibel plattform för lösningar med lite kod.

Utforska förberedda appmallar

Inspektion

Digitalisera inspektionsprocessen för områden och tillgångar i Microsoft Teams.

Anställdas idéer

Hjälp teammedlemmar att ta fram och organisera idéer i Teams.

Problemrapportering

Använd Teams för att hitta och hantera problem och incidenter i din organisation.

Milstolpar

Hantera projekt i Teams genom att jobba mot viktiga milstolpar.

Informationsförmedling

Skapa en plats för intern kommunikation och resurser i Teams.

Vanliga frågor och svar

|

Power Apps är en uppsättning appar, tjänster och kopplingar samt en dataplattform som hjälper dig att bygga appar, med lite eller ingen kod alls, för att automatisera arbetsflödet i din verksamhet. Appar som skapas med Power Apps erbjuder omfattande affärslogik och funktioner för arbetsflöde som omvandlar dina manuella företagsprocesser till digitala, automatiserade processer. Power Apps förenklar upplevelsen att bygga anpassade företagsappar genom att hjälpa till att skapa appar med många funktioner utan att kod måste användas. Mer information.

Skapa appar i Teams genom att:

Mer informationom att skapa din första app i Teams.

Mer information om att skapa:

Microsoft Dataverse för Teams är en inbyggd datautvecklingsplattform för lite kod som hjälper dig att skapa anpassade appar och arbetsflöden i Teams genom Power Apps och Power Automate. Dataverse för Teams bygger på Microsoft Dataverse (tidigare kallat Common Data Service), och erbjuder lagring av relationsdata, strukturerade datatyper, styrning i företagsklass samt snabb distribution av lösningen till Teams Store.