Two people having a conversation while looking at a laptop.

Microsoft Viva Suite

Microsoft Viva Suite ger dig tillgång till kunskap, utbildning, mål och insikter i en integrerad medarbetarupplevelse, så att enskilda personer och team kan prestera på topp var de än är.

Omfattar:
• Viva Learning för att ge medarbetare möjlighet att lära sig nya saker och växa
• Viva Topics för att organisera och hitta kunskap och expertis
• Viva Insights för att förbättra medarbetarnas produktivitet och välbefinnande
• Viva Goals för att få teamen att jobba mot samma mål och förbättra verksamhetens resultat

Licens på Microsoft 365 eller Office 365 E1/A1/G1/E3/A3/G3/E5/A5/G5, Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium eller Exchange Online-abonnemang 1 eller 2 krävs för att köpa Microsoft Viva.

78,60 kr användare/månad

(årsprenumeration, förnyas automatiskt)1
 

Spara 25 %*

Pris exklusive moms.
Översikt Vanliga frågor och svar

Viva Learning: utbildning och tillväxt

 • Utbildningsflikar

  Skapa utbildningsflikar för utbildningar som passar bra för ditt team i era befintliga Teams-kanaler.

 • Socialt lärande

  Dela en länk till utbildningsinnehåll i Teams-chattar, konversationer och e-postmeddelanden.

 • Rekommendera och följ upp

  Rekommendera utbildningsinnehåll till kollegor och följ upp rapporterade framsteg.

 • Olika innehållsbibliotek

  Samla utbildningsinnehåll från Microsoft, tredjepartsleverantörer, utbildningssystem och din egen organisation i ett och samma nav.

 • Personanpassade rekommendationer

  Med smart sökning och identifiering visas relevant och populärt innehåll.

 • Anpassat utbildningsinnehåll

  Samla företagsresurser i ett standardutbildningsgränssnitt via SharePoint-integrering.

Viva Insights: produktivitet och välbefinnande

 • Insikter för chefer

  Hjälp teamet att upprätthålla en nära och aktiv kontakt genom att få bättre förståelse för arbetsvanor på teamnivå, inklusive beteendemönster som kan leda till utbrändhet och stress.

 • Avancerade insikter och analysacceleratorer

  Generera anpassade insikter och använd förkonfigurerade Power BI-rapportmallar till att fatta datadrivna beslut i vanliga affärsscenarier. Utöka funktionerna i Viva Insights genom att kombinera Microsoft 365-data med externa data, till exempel CRM-data och undersökningsdata, vilket kan kräva ytterligare kapacitetsenheter.

 • Mallar för affärstransformering

  Kvantifiera effekten av nya program- och affärsskiften över tiden med förkonfigurerade måttuppsättningar och visualiseringar.

 • Effektivitetsmallar för chefer

  Se chefers styrkor och möjligheter. Identifiera trender för hur chefer samarbetar med hjälp av direktrapporter och hitta en balans för behov av samarbete utanför arbetstid.

 • Möjligheter att utöka data

  Få mer omfattande insikter genom att kombinera Microsoft 365-data med data från källor, till exempel CRM, undersökningar eller andra samarbetsplattformar.

 • Insikter för företagsledare

  Identifiera trender och möjligheter i organisationen så att du kan få effektivare möten, bättre möjligheter för medarbetarna och en mer flexibel organisation.

 • Dynamiska rekommendationer

  Omvandla insikter till åtgärder via forskningsbaserade tips och förslag på åtgärder, till exempel påminnelser om att avsätta tid varje vecka för fokuserat arbete och att chefer ska schemalägga personliga samtal med medarbetarna.

 • Mallar för samarbetsmönster

  Visualisera skillnader när det gäller medarbetares nätverksstorlek, risk för utbrändhet, mötesvanor och andra samarbetsbaserade insikter efter funktion, nivå och geografi. Se hur organisationen fördelar tiden mellan interna möten och kundmöten.

 • Flexibel frågedesigner

  Kör helt anpassningsbara analyser som skräddarsytts för dina affärsmål. Exportera frågeresultat för användning i andra rapport- och visualiseringsverktyg.

 • Avancerade analysacceleratorer

  Använd funktioner som ett R-skriptbibliotek för att analysera datatrender, processer och nätverk för organisationen.

Viva Topics: kunskaper och expertis

 • Ämneskort

  Tillhandahåller kunskap med sammanhang med hjälp av ämneskort som visas i Outlook, Teams, Search och övriga Microsoft 365-appar.

 • Temacenter

  Hantera din organisations ämnen, upptäck relationer mellan dem eller skapa och lägg till ytterligare ämnen manuellt.

 • Sökning och identifiering

  Erbjuder en sömlöst integrerad upplevelse i Microsoft 365, med ämnen som kan hittas med Microsoft Search och i apparna du använder varje dag.

 • Ämnessidor

  Sammanställer relevant innehåll, konversationer och expertkunskap från hela organisationen som ämnessidor skapade av AI-funktionerna i Microsoft Viva.

 • Organisera kunskap

  Låt experter i din organisation revidera ämnen, ange resurser och hitta andra experter samtidigt som Microsoft Viva Topics lär sig och gör uppdateringar.

 • Hantering och administration

  Skapa och visa ämnen som sammanställts från det innehåll användare har tillstånd att se, baserat på säkerhets- och sekretessinställningar i Microsoft 365.

Viva Goals: syfte och gemensamma mål

 • Definiera framgång

  Skapa nya OKR:er eller sätt igång med inbyggda mallar och få alla nivåer att jobba mot samma mål med arbetsflöden för godkännande och flexibla vyer.

 • Connect projects

  Koppla ihop projekt och uppgifter med OKR

  Se hur teamets dagliga arbete påverkar organisationens viktigaste prioriteringar och koppla OKR till de arbetssystem som ditt team redan använder, till exempel JIRA, Asana, Zendesk och Tableau.

 • Share progress

  Dela framstegen

  Håll alla i organisationen informerade om framsteg och insikter med delbara länkar till instrumentpaneler och anpassningsbara presentationsmallar.

 • Manage privacy

  Hantera sekretess och säkerhet

  Hantera enkelt licenser med integration med Microsofts administrationscenter. Få smidig och säker inloggning med enkel inloggning för Azure, Google och Slack. Säkerställ säkerhet med datakryptering och efterlevnad med SOC 2 Type II. Upprätthåll konfidentialitet med privata OKR:er och anpassade inställningar.

 • Use advanced OKR

  Använd avancerade OKR-konfigurationer

  Anpassa OKR-konfigurationer med privata och delade OKR:er, OKR-delegering till teammedlemmar och anpassningsbara poäng, framsteg och status för OKR.

 • Ensure alignment

  Jobba mot samma mål

  Se till att alla jobbar mot samma mål med hjälp av arbetsflöden för godkännande av OKR, visning av organisationsschema samt målsidor för organisationen, team och medarbetare.

 • Keep teams

  Håll teamen fokuserade

  Fokusera diskussioner, ge sammanhang och förenkla rapportering av framsteg med hjälp av anpassade instrumentpaneler och OKR som uppdateras automatiskt.

 • Seamlessly integrate

  Integrera enkelt med Microsoft Teams och Azure DevOps

  Håll koll på jobbet med appen Viva Goals i Teams. Kommunicera, samarbeta och håll koll på mål med tillägget för meddelanden i Teams-chatten, och arbeta direkt med Viva Goals i Azure DevOps.

 • Track OKRs

  Spåra OKR

  Håll koll på OKR i webbappen eller Teams-appen. Delta och ge sammanhang med gilla-markeringar och kommentarer, ställ in påminnelser och automatisera avstämning.

 • Meddelanden

  Håll alla informerade och engagerade på webben och mobilen med en mängd olika meddelandetyper som når medarbetarna där de är.

 • Händelser och flöden

  Skapa, ladda upp och dela händelser, och följ händelser från ledare och kollegor med hjälp av välbekanta verktyg för sociala medier.

 • Frågor och svar

  Publicera och fäst frågor, rösta på svar och markera de bästa svaren för att tillsammans ta fram lösningar och hjälpa alla att lära sig något nytt.

 • Analys

  Få detaljerade insikter om varje community, händelse och konversation för att mäta aktivitet och engagemang och vidta åtgärder.

 • Konversationer

  Delta i diskussionen, @omnämn kollegor, fäst konversationer och skapa en dialog mellan team och avdelningar.

 • Virtuella evenemang

  För samman ledare och medarbetare med allmänna möten och virtuella evenemang med video, frågestunder och meningsfulla samtal.

 • Ämnen

  Skapa och följ #ämnen eller ta hjälp av experter med @omnämnanden. Hjälp medarbetarna att hitta relevant innehåll från utbildningsleverantörer och företagsresurser.

 • Företagsanpassning

  Få en smidig integrering genom att anpassa Viva Connections med din organisations namn, logotyp och färger.

 • Flöde

  Få enklare kommunikation och delning i en enda anpassad vy så att medarbetare i hela organisationen kan utforska nyheter, delta i konversationer och hålla kontakten.

 • Prioriterat innehåll

  Se till att innehåll med hög prioritet visas längst upp i medarbetarnas flöden utifrån olika villkor, till exempel tills de har lästs, antal visningar eller datum.

 • Tredjepartsintegrering

  Anpassa och utöka Viva Connections med en omfattande uppsättning integrationer från första och tredje part från vårt partnerekosystem.

 • Instrumentpanel

  Tillhandahåll användbara företagsresurser och uppgifter på en central, anpassad plats som ser till att medarbetarna behåller flytet i arbetet.

 • Anpassning till målgrupp

  Tillhandahåll det mest relevanta innehållet för respektive målgrupp, till exempel avdelning, region, befattning med mera.

 • Bygger på Microsoft 365

  Distribuera och hantera Viva Connections snabbt via Microsoft Teams-administratörskonsolen. Du behöver inte överföra ytterligare appar till medarbetarnas enheter.

[noalt]

[noalt]

Relaterade tjänster

Microsoft Viva och Glint

Uppgradera till Microsoft Viva och Glint-programsviten för att få värdefulla medarbetarinsikter.

Fler resurser

Dokumentation

Dokumentation och utbildning för Microsoft Viva för utvecklare och tekniker.

Aktiveringshjälp med FastTrack

Få fjärrhjälp med att aktivera de Viva-moduler som din organisation behöver. Det är kostnadsfritt för berättigade abonnemang med minst 150 licenser.

Microsoft Viva

Förbättra medarbetarupplevelsen genom att hjälpa dem med kontakter, fokus, utbildning och att utvecklas på jobbet.

*Spara 25 % när du köper före 1 januari 2023.
1. När den betalda prenumerationen påbörjas varierar avslutningspolicyerna beroende på din status som ny kund, produkt och domänval i Microsoft. Mer information. Du kan avsluta din Microsoft 365-prenumeration när som helst genom att gå till administrationscentret för Microsoft 365. När en prenumeration avslutas tas alla associerade data bort. Mer information om kvarhållning, borttagning och förstörelse av data i Microsoft 365.