A person smiling.

Microsoft Viva Insights

Tidigare Workplace Analytics

Förbättra produktiviteten och välbefinnandet med datadrivna, sekretesskyddade insikter och rekommendationer, inklusive:

 • Personliga insikter och rekommendationer i arbetsflödet för att skapa bättre arbetsvanor.
 • Viktiga insikter för chefer och ledare så att de kan se hur arbetsmönster påverkar de anställdas välbefinnande och affärsresultat.
 • Avancerade insikter, till exempel anpassade analysverktyg och acceleratorer för att hantera komplexa affärsmöjligheter och utmaningar.

  En licens på Microsoft 365 eller Office 365 E1/A1/G1/E3/A3/G3/E5/A5/G5, Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium eller Exchange Online abonnemang 1 eller 2 krävs för att köpa Microsoft Viva Insights.

34,90 kr användare/månad
(årsprenumeration, förnyas automatiskt)1
Pris exklusive moms.
Översikt Vanliga frågor och svar

Funktioner som är unika för Viva Insights

 • Insikter för chefer

  Hjälp teamet att upprätthålla en nära och aktiv kontakt genom att få bättre förståelse för arbetsvanor på teamnivå, inklusive beteendemönster som kan leda till utbrändhet och stress.

 • Avancerade insikter och analysacceleratorer

  Generera anpassade insikter och använd förkonfigurerade Power BI-rapportmallar till att fatta datadrivna beslut i vanliga affärsscenarier. Utöka funktionerna i Viva Insights genom att kombinera Microsoft 365-data med externa data, till exempel CRM-data och undersökningsdata.

 • Insikter för företagsledare

  Identifiera trender och möjligheter i organisationen så att du kan få effektivare möten, bättre möjligheter för medarbetarna och en mer flexibel organisation.

 • Dynamiska rekommendationer

  Omvandla insikter till åtgärder via forskningsbaserade tips och förslag på åtgärder, till exempel påminnelser om att avsätta tid varje vecka för fokuserat arbete och att chefer ska schemalägga personliga samtal med medarbetarna.

 • Mallar för affärstransformering

  Kvantifiera effekten av nya program- och affärsskiften över tiden med förkonfigurerade måttuppsättningar och visualiseringar.

 • Mallar för samarbetsmönster

  Visualisera skillnader när det gäller medarbetares nätverksstorlek, risk för utbrändhet, mötesvanor och andra samarbetsbaserade insikter efter funktion, nivå och geografi. Se hur organisationen fördelar tiden mellan interna möten och kundmöten.

 • Effektivitetsmallar för chefer

  Se chefers styrkor och möjligheter. Identifiera trender för hur chefer samarbetar med hjälp av direktrapporter och hitta en balans för behov av samarbete utanför arbetstid.

 • Flexibel frågedesigner

  Kör helt anpassningsbara analyser som skräddarsytts för dina affärsmål. Exportera frågeresultat för användning i andra rapport- och visualiseringsverktyg.

 • Möjligheter att utöka data

  Få mer omfattande insikter genom att kombinera Microsoft 365-data med data från källor som CRM, undersökningar eller andra samarbetsplattformar.

 • Avancerade analysacceleratorer

  Använd funktioner som ett R-skriptbibliotek för att analysera datatrender, processer och nätverk för organisationen.

Viva Insights-funktioner ingår i alla Microsoft 365-abonnemang med Exchange Online

 • Personliga insikter med Viva Insights-appen i Microsoft Teams

  Få personliga rekommendationer som hjälper dig att skapa bättre arbetsvanor, till exempel utöva omtänksamhet, ta regelbundna pauser och avsätta tid under dagen för arbete utan störningsmoment.

 • Daglig briefing-e-post

  Få full koll redan från början av dagen med förslag på förberedelser av viktiga möten, påminnelser om aktiviteter från Cortana, rekommendationer för personligt välbefinnande och andra användbara tips för dagen och den kommande veckan.

 • Viva Insights-tillägg i Outlook och infogade förslag

  Få AI-baserade förslag i Outlook på bästa sätt att hantera e-post och hålla möten. Bland annat om hur du kan anpassa e-postleveranser efter arbetstid och lägga in pauser i möten.

 • E-postmeddelande med månadssammandrag och instrumentpanel för personliga insikter

  Förstå och förbättra din arbetsstruktur. Lär dig hur du kan skydda din personliga tid, ta ett steg tillbaka och ladda batterierna, få ostörd tid för arbete samt hur du kan nätverka och samarbeta på ett effektivt sätt. Du får hjälp av e-postmeddelandet med månadssammandrag och instrumentpanelen för personliga insikter.

[noalt]

[noalt]

Relaterade tjänster

Viva Learning

Integrera smidigt åtkomst till utbildningsinnehåll på platser där medarbetarna redan tillbringar sin tid.

Viva Topics

Gör information mer lättåtkomlig och möjliggör snabbare inlärning, kontakter och utveckling.

Fler resurser

Viva Insights-dokumentation

Mer information om insikter som hjälper enskilda medarbetare och team att hitta en balans mellan produktivitet och välbefinnande i arbetsflödet.

Få hjälp med distribution

Påskynda distribution, införande och datamigrering med FastTrack.

Microsoft Viva

Förbättra medarbetarupplevelsen genom att hjälpa dem med kontakter, fokus, utbildning och att utvecklas på jobbet.

1. När den betalda prenumerationen påbörjas varierar avslutningspolicyerna beroende på din status som ny kund, produkt och domänval i Microsoft. Mer information. Du kan avsluta din Microsoft 365-prenumeration när som helst genom att gå till administrationscentret för Microsoft 365. När en prenumeration avslutas tas alla associerade data bort. Mer information om kvarhållning, borttagning och förstörelse av data i Microsoft 365.