45,00 kr
45,00 kr
Översikt Systemkrav Relaterat

Beskrivning

Bliss är ett symbolspråk som används av elever som saknar tal och är i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Med Prova bliss kan man träna på blissord. Det huvudsakliga syftet med programmet är dock att ge en introduktion bliss och visa både enkelheten och komplexiteten med symbolspråket. Prova Bliss består av tre delövningar, substantiv, verb och adjektiv. Några av övningarna passar bättre att göra med den eventuella blivande blissaren medan andra övningar mera är till för att visa hur blisspråket är uppbyggt. Orden i appen är utvalda utifrån flera perspektiv: -Hur lätt ordet i bilden kan tolkas. -Att få med samma symbol i flera ord som t ex vattentecknet som återkommer i toalett och dusch men också i verbet duscha. -De flesta tecknen som är med är bildlika t ex glas, men jag har också tagit med mer komplexa ord som t ex smutsig för att ge en bild av komplexiteten i Bliss och skillnaden mot att använda föreställande bilder. De flesta orden finns under substantiv men flera exempel på verb och adjektiv finns också med i programmet. Jag hoppas det här programmet kan bli en inspiration till att lära sig mera om Bliss.

Skärmbilder

Ytterligare information

Utgiven av

Sollans Leka Lära Kunna

Utvecklat av

Sollan Fallman Torefeldt - Leka Lära Kunna

Utgivningsdatum

2018-03-21

Ungefärlig storlek

23,63 MB

Åldersklassificering

Från 3 år

Kategori

Utbildning

Installation

Skaffa den här appen när du är inloggad med ditt Microsoft-konto och installera den på upp till tio Windows 10-enheter.

Språk som stöds

English (United States)

Utgivarinformation

Support för Prova Bliss


Rapportera den här produkten

Logga in om du vill rapportera appen till Microsoft