Gratis
Gratis
Översikt Systemkrav Recensioner Relaterat

Beskrivning

Testa i 30 dagar gratis! Sensavis är ett interaktivt visuellt verktyg som gör lärandet kul och spännande. Utvecklat av lärare, för lärare och skolor som vill inkludera alla elever, skapa lärmiljöer där eleverna aktivt visar sin kunskap samtidigt som man underlättar det kollegiala lärandet. Använd det för att undervisa i klassrummet, skapa individanpassade utbildningsfilmer eller för att aktivera eleverna så att de kan lära genom att utforska och upptäcka. För alla åldrar! Sensavis (tidigare The 3D Classroom) stärker läraren genom att göra det enkelt att visualisera det abstrakta och förklara det komplexa. Appen är flexibel, interaktiv och tvingar inte läraren att rätta sig efter förutbestämda texter eller ljud. Innehåll inom biologi, kemi, fysik, matematik, geografi och teknik. Ladda ner allt innehåll eller välj själv ut de moduler du är intresserad av. Språkstöd för arabiska, engelska, kinesiska, finska, spanska och svenska. Appen innehåller en digital whiteboard och inking. Besök sensavis.com för mer information! VISA Använd Sensavis i klassrummet för att nå och inkludera alla elever i lärandet genom att förenkla det abstrakta och komplexa. Levande, interaktiva visualiseringar fångar elevernas intresse och ökar motivationen. Med Sensavis kan du skapa en gemensam bild att utgå ifrån för att sen utforska och borra djupare tillsammans. Det är också ett stort stöd för elever som har svårigheter med att bygga inre landskap, eller har svårigheter med abstrakt och konceptuellt tänkande. SKAPA Videorättigheter låter dig skapa och individanpassa dina egna utbildningsmaterial i form av filmer, exempelvis för att flippa klassrummet. Filmerna stödjer ett språkfrämjande arbetssätt genom att skapa ett gemensamt språk och en gemensam terminologi. Rita direkt på visualiseringarna för att förklara, etikettera eller visa samband. Lärandet stärks genom din röst och pedagogik. Översätt filmerna för att hjälpa elever med svenska som andraspråk att tillgodogöra sig ämneskunskapen. Filmerna kan också delas mellan lärare för att underlätta det kollegiala lärandet eller för att hjälpa skolor, kommuner, eller till och med länder att skapa högkvalitativ utbildning genom en egen resursbank. AKTIVERA När eleverna själva får arbeta med Sensavis utvecklas deras förmågor eftersom de kan utforska, undersöka, samarbeta, skapa och i sin tur lära andra elever. På detta sätt kan eleverna fördjupa, bredda och förstå sitt eget lärande. Eleverna går från passiva konsumenter till aktiva producenter då de arbetar med sina interaktiva projekt. Att kunna följa elevernas utveckling gör de formativa bedömningarna enklare. Videorättigheter är enbart tillgängligt vid skol- eller kommunlicens. Pris: Volympris för skola eller kommun tillgängligt från 79 kr per elev och år. Observera: När appen har installerats så kan du välja vilka innehållsmoduler som du vill ladda ner. Under ”Inställningar” kan du också välja att ladda ner alla moduler på en gång. Om du väljer att ladda ner alla moduler så innebär det att ca 2 Gb data kommer att laddas ner till din app. Att ladda ner innehållsmoduler kräver en aktiv internetuppkoppling men innebär inga extra kostnader och ingår i test-perioden. Mer information: sensavis.com

Skärmbilder

Ytterligare information

Utgiven av

Sensavis AB

Utgivningsdatum

2017-01-18

Ungefärlig storlek

35,14 MB

Åldersklassificering

Från 3 år


Denna app kan

Söka efter och ansluta till Wi-Fi-nätverk
Använda din Internetanslutning
Använda din Internetanslutning och agera som en server
Komma åt dina hemnätverk eller arbetsplatsnätverk

Installation

Skaffa den här appen när du är inloggad med ditt Microsoft-konto och installera den på upp till tio Windows 10-enheter.

Den här produkten behöver installeras på din interna hårddisk.

Språk som stöds

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Svenska (Sverige)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)Rapportera den här produkten

Logga in om du vill rapportera appen till Microsoft