Motståndskraft är att automatisera och anpassa sig

Säkerställ kontinuitet i verksamheten och bana väg för innovation genom att snabbt effektivisera verksamheten, anpassa processer och automatisera arbetsflöden med hjälp av verktyg med lite kod.

Försättsblad till Samarbete på distans: Guide till att skapa motståndskraft

Få en personlig demonstration av Power BI

Se med egna ögon hur Power BI hjälper organisationer att omvandla data till insikter med självbetjäning och BI för företag på en enda plattform.

Var mer flexibel, produktiv och effektiv med Microsoft

Utnyttja dina data och digitala plattformar bättre

Skapa en förenklad, kostnadseffektiv och skalbar plattform för att stärka motståndskraften. Kom åt alla dina data i realtid för mer välgrundade beslut mellan teamen och hela företaget.

Försättsblad till spelbok om resiliens som nyckel till framgång

Så här skapar kunderna motståndskraft

Logotyp för Capitol

Ge hundratals medarbetare större möjligheter

Se hur Capitol Records har gett mer än 250 medarbetare möjlighet att effektivisera verksamheten med apputveckling utan kod.

Förbättra teamsamarbetet

Se hur PayPal utökat kommunikationen och samarbetet under möten och mellan internationella medarbetare.

Anpassning till tydligare kommunikation

Läs hur Repsol förbättrade hur medarbetarna kommunicerar runt om i världen – och hjälpte dem att bli mer effektiva.

Utforska ytterligare resurser

Undersökning om IT-ledares hantering av pandemin

Så anpassar du affärsprocesser i omvälvande tider

Sammanför kunder och medarbetare med Power Virtual Agents

Tre sätt som apputveckling med lite kod kan bidra

Podcastserien Connected & Ready

En innovatörs guide till lösningar med lite kod

Bakgrundsbanderoll i grön akvarellfärg

Återgå till fabriksgolvet på ett säkert sätt

Ge din personal den trygghet de behöver för att återgå till arbetsplatsen med hjälp av anpassningsbara lösningar , utformade för att skydda dina team under återgångens alla faser.

 

Läs mer

Skapa din lösning för att anpassa och automatisera snabbt

Utforska ytterligare lösningar för att stärka motståndskraften

Affärsinsikter och analyser

Få värdefulla insikter från dina data och ta säkra beslut snabbt, anpassa dig till det aktuella affärslandskapet och gör besparingar.

Smidig försörjningskedja

Skapa en motståndskraftig försörjningskedja med ökad insyn och drifttid för agil planering, distribution och leverans.