Skapa motståndskraft med en smidig försörjningskedja

Se till att verksamheten fungerar även under osäkra tider genom att ge bättre insyn och planera in smidighet i försörjningskedjan med Dynamics 365.

Bygg vidare på din operativa smidighet med Microsoft

Börja införa anpassningsbara tillverkningsprocesser och snabba på resultaten genom att utforska Dynamics 365 Supply Chain Management.

Hitta på nyheter, optimera lagret och öka tillgångarnas drifttid maximalt

Kom igång snabbt, arbeta med befintliga system och få överblick över samtliga data i realtid med Dynamics 365.


En person sitter vid ett skrivbord och deltar i ett videosamtal i Teams

De åtta viktigaste trenderna som alla ekonomichefer bör känna till

Håll dig informerad om ändrade tillverkningstrender som ger bättre insyn i både prestanda och drift, däribland enhetliga data, artificiell intelligens och automatisering.

Välkommen till framtiden för motståndskraft i företaget

Lär dig bedöma och bygga upp motståndskraft i organisationens olika delar och ta reda på varför Microsoft är unikt lämpat att hjälpa dig att utveckla en mer flexibel verksamhet.

Försättsblad till spelbok om resiliens som nyckel till framgång

Så här skapar kunderna motståndskraft

Spara nästan två miljoner dollar om året

Läs om hur den här tillverkaren förbättrade produktiviteten och insynen i försörjningskedjan och minskade kostnaderna.

Används av fler än 1 000 sjukhus

Läs mer om hur en myndighet i Italien snabbt byggde upp ett administrationssystem för personlig skyddsutrustning och andra förbrukningsmaterial för covid-19.

Optimera planeringen i realtid

Se hur en av Sveriges ledande underklädeskedjor ser till att de har rätt lager vid rätt tidpunkt.

Utforska ytterligare resurser

Skapa en smidig lösning för försörjningskedjan

Bakgrund i lila akvarellfärg

Återgå till fabriksgolvet på ett säkert sätt

Ge din personal den trygghet de behöver för att återgå till arbetsplatsen med hjälp av anpassningsbara lösningar , utformade för att skydda dina team under återgångens alla faser.

 

Läs mer

Utforska ytterligare lösningar för att stärka motståndskraften

Affärsinsikter och analyser

Få värdefulla insikter från dina data och ta säkra beslut snabbt, anpassa dig till det aktuella affärslandskapet och gör besparingar.

Anpassa och automatisera snabbt

Säkerställ kontinuitet i verksamheten och bana väg för innovation genom att snabbt effektivisera verksamheten, anpassa processer och skapa nya arbetsflöden med hjälp av verktyg med lite kod.