A person resting their hands on a keyboard and looking at a desktop monitor.

Vad är hantering av interna risker?

Inbyggda signaler

Få insyn i användarnas aktiviteter, åtgärder och kommunikation med inbyggda signaler och förbättringar i hela den digitala resursmiljön.

Kommunikationsbredd

Få inbyggt stöd för att diskutera via meddelanden i Microsoft Teams och i populära plattformar från tredje part som Instant Bloomberg, ICE Chat, Slack och Zoom.

Uppföljningsbara insikter

Identifiera risker snabbt med inbyggda mallar för maskininlärning som är anpassade för att ge omfattande insikter.

Integrerade arbetsflöden

Samarbeta mellan team för att åtgärda risker och se till att undersökningar hanteras enligt gällande arbetslagstiftning.

Produkter för riskhantering

Gartners Magic Quadrant-rapport om arkivering av företagsinformation

Microsoft utnämndes till ledande i Gartner Magic Quadrant-rapporten från 2020 om arkivering av företagsinformation tack vare sin förmåga att leverera och den heltäckande visionen.1

Gartner Logo

Mer information om riskhantering

Podcasten Uncovering Hidden Risks

Lyssna på Uncovering Hidden Risks, en podcast-serie som avslöjar de interna risker som organisationer världen över ställs inför.

Metodtips för att hantera interna risker

Skydda organisationen genom att hantera personer, processer och teknik för att reducera interna risker.

Forresters metodtips för att motverka interna hot

Den egna personalen kan utgöra ett reellt hot mot företaget. Om du ska kunna identifiera de här riskerna behövs en process, ett team och rätt teknik. Mer information om att bygga upp ett program för interna hot.

Microsoft 365-lösningen för att stoppa dataläckage och insiderattacker

Läs om hur Microsoft använder maskininlärning för att stoppa dataläckage och insiderattacker.

Skapa ett effektivt hanteringsprogram för interna risker

Ta en titt på nyckelkomponenterna för att skapa ett hanteringsprogram för interna risker.

Hantera interna risker med integrerade arbetsflöden

Identifiera interna risker med integrerade driftsprocesser som låter intressenterna i organisationen vidta åtgärder tillsammans.

Kom igång med riskhantering

Starta en utvärdering

Registrera dig för utvärderingsversionen av Microsoft 365 E5 Compliance-abonnemanget i dag.

Kom igång med Microsoft 365

Kom igång med riskhantering, en lösning som ingår när du tecknar ett Microsoft 365 E5 Compliance-abonnemang.

Har du det redan?

Lär dig att börja använda riskhantering.

Kom igång med Microsoft Security

Fyll i ett formulär och begär ett samtal med mer information om Microsoft 365 eller Microsoft Azure.

1. GARTNER är ett registrerat varumärke och tjänstmärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används här med tillåtelse. Med ensamrätt. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.