Two people stand in front of a large touchscreen desktop monitor. One person holds a mobile device while the other touches the screen on the monitor.

Spara tid och ge ditt team nya möjligheter

Behåll säkerheten och produktiviteten överallt, på alla enheter, med identitets- och intelligensdrivna innovationer.

Microsoft en ledare i Gartners Magic Quadrant för verktyg för enhetlig slutpunktshantering

Gartner har utsett Microsoft till ledare i 2020 Magic Quadrant för enhetlig slutpunktshantering utifrån vår kompletta vision och förmåga att prestera på marknaden för enhetlig slutpunktshantering.

Gartner logo

Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) är en intelligent mobilitetshanterings- och säkerhetsplattform. Den hjälper till att skydda organisationen och ger dina medarbetare rätt verktyg att jobba på nya och flexibla sätt.


Utöka säkerheten med EMS

Få bättre skydds-, identifierings- och svarsfunktioner för din mobila arbetsstyrka. EMS och dess produkter ökar säkerhetsfunktionerna i Windows 11 och Microsoft 365 och utökar dem till hela miljön inklusive investeringar som inte levereras av Microsoft.

Azure Active Directory

Den mest betrodda identitets- och åtkomsthanteringslösningen på marknaden som hjälper dig att skydda användarnas autentiseringsuppgifter och ansluta användarna på ett säkert sätt till de appar de behöver.

Microsoft Endpoint Configuration Manager

Systemhanteringsprogram för att hantera lokala datorer, servrar och mobila enheter med insikter från molnet.

Microsoft Intune

Molnbaserade enhetliga funktioner för slutpunktshantering, åtkomsthantering och dataskydd.

Azure Information Protection

Klassificering, spårning, skydd och kryptering i molnet.

Microsoft Cloud App Security

CASB med identifiering, beteendeanalys, riskbedömning, dataskydd och skydd mot hot.

Microsoft Advanced Threat Analytics

Lokal plattform som skyddar mot avancerade cyberattacker och interna hot.

Microsoft Defender for Identity

Molnbaserade lösningar som hjälper till att skydda din organisations identiteter från flera typer av avancerade, riktade cyberattacker.

Microsoft Secure Score

Intelligenta insikter och vägledning maximerar din säkerhetsstatus med Microsoft 365 och Azure.

EMS är en huvudkomponent i Microsoft 365