Microsoft har utsetts till säkerhetsledare av de främsta analysfirmorna

Microsoft är ledare i fem Gartner Magic Quadrants, sju Forrester Wave-kategorier och MITRE Engenuity ATT&CK-rapporten.

Ledare i sju Forrester Wave™-kategorier
Ledare i MITRE ATT&CK-rapporten

Håll dig uppdaterad med den senaste säkerhetsinformationen

  1. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.