Säkerhets-API för Microsoft Graph

Få möjlighet att ansluta flera säkerhetsappar och arbetsflöden.

Mer integrerad och effektiv säkerhet

Förenklad integrering

Enhetlig integrering av flera säkerhetslösningar ger kortare utvecklingstider och lägre arbetsbörda.

Snabbare respons

Öka SecOps-effektiviteten med automatisering och omedelbar åtkomst till relevanta säkerhetsdata och åtgärder.

Förbättrad effektivitet

Öka prestanda genom att maximera värdet av befintliga säkerhetsinvesteringar.


Förbättra säkerheten genom att koppla samman lösningar

Snabba på identifiering av hot och incidentrespons. Dela insikter mellan Microsofts och andra partners säkerhetslösningar och integrera dem med befintliga verktyg och arbetsflöden.

Photograph of a person seated at a desk working on a laptop while wearing headphones in an office full of large display monitors.
Photograph of a person seated at a desk in front of three large monitors mounted side by side displaying long lists of coded information.

Skapa mer intelligenta säkerhetsappar

Använd säkerhets-API:et för att effektivisera integreringen med säkerhetslösningar från Microsoft och partner som använder en slutpunkt och ett schema. SDK och kodexempel på det språk som du väljer gör det enkelt att börja.

Strömma varningar till ditt SIEM-system

SIEM-system (system för säkerhetsinformation och händelsehantering) fungerar som nav för säkerhetsfunktioner. Varningar från säkerhets-API:et är tillgängliga för strömning via Azure Monitor i samma API-schema.
Photograph of person in a large office space seated at a desk behind a large monitor looking at the screen.
Photograph of a seated person wearing an employee badge on a lanyard looking at a monitor and smiling. There are other people seated in front of monitors in the background.

Skapa automatiserade säkerhetsarbetsflöden utan att skriva kod

Förenkla automatisering och rapportering av säkerheten med kopplingar för Azure Logic Apps, Microsoft Flow, PowerApps och PowerBI. Skapa spelböcker för att samordna säkerhetsuppgifter inom lösningarna – ingen kod krävs.

Förstärkt säkerhetsekosystem

Partner kan använda säkerhets-API:et för att komma åt och utbyta säkerhetsvarningar, innehåll och information om hot, samt tillämpa åtgärder för Microsoft och ett ekosystem av anslutna säkerhetslösningar.

Photograph of three people in a conference room, two seated at a table, one standing at the head of the table in front of a large wall-mounted monitor. Person standing is talking and pointing to screen of a Surface on the table.

Microsoft logo
"Lanseringen av Säkerhets-API för Microsoft Graph har förändrat vårt integreringsarbete fullständigt."

– Microsoft Core Services Engineering and Operations (CSEO)Bloggar och meddelanden

Uppdateringar presenterade på RSAC 2019

Se de nya uppdateringarna av Säkerhets-API för Microsoft Graph som presenterades på RSAC 2019.

Allmän tillgänglighet för säkerhets-API

Vi lanserar allmän tillgänglighet för säkerhets-API för Microsoft Graph.

Kopplingar är nu tillgängliga

Vi introducerar kodfria alternativ för anslutning med säkerhets-API för Microsoft Graph.

Pressrelease om Anomali

Anomali samarbetar med Microsoft för att få fram nya säkerhetsinsikter.

Palo Alto-bloggen

Palo Alto och Microsoft bidrar till att ge en mer holistisk syn på säkerhet.

Demisto-bloggen

Förbättrad synlighet, snabbare respons med Demisto och säkerhets-API för Microsoft Graph.

Möjlighet att anslutna säkerhetsappar och arbetsflöden

1. Tillgängliga mobilappar varierar mellan olika länder och regioner.