Med smidig säker åtkomst får du innovativ säkerhet

Få säker åtkomst för en ansluten värld med Azure Active Directory (Azure AD).

Stärk säkerheten med intelligent adaptiv åtkomst

Stoppa attacker i realtid med automatiska identifieringar och åtgärder. Tillämpa detaljerade åtkomstkontroller med riskbaserade adaptiva åtkomstprinciper som förstärks av AI för att förhindra riskfyllda inloggningar. Reagera snabbt på hot med fantastisk insyn i användare, enheter, appar och sessioner.

A person leaning over a desk using a laptop.
A person leaning over a desk using a laptop.

Microsoft utnämnd som ledare inom åtkomsthantering

Gartner har utnämnt Microsoft som ledare i 2020 Magic Quadrant för åtkomsthantering baserat på vår Completeness of Vision och Ability to Execute.1

Gartner

Skydda åtkomsten till dina appar

Stärk säkerheten genom att ansluta alla dina molnbaserade, specialbyggda och lokala appar till Azure AD. Öka produktiviteten med enkel inloggning från valfri enhet och plats. Använd multifaktorautentisering och se till att endast verifierade användare och betrodda enheter får åtkomst till dina resurser.

A person using a laptop.
A person using a laptop.

Ge medarbetarna enkel inloggning

Tillhandahåll snabba och enkla inloggningsfunktioner som gör det enkelt för medarbetarna att arbeta var de vill med alla sina enheter. Förbättra säkerheten och förenkla åtkomsten med lösenordsfri autentisering. Minska antalet samtal till supportavdelningen genom att låta medarbetarna använda självbetjäningsverktyg för att hantera kontaktinformation, återställa lösenord eller övervaka inloggningsaktivitet.

A person in the backseat of a car using their laptop and mobile phone.
A person in the backseat of a car using their laptop and mobile phone.
Divider
The Little Potato Company.

Azure Active Directory upptäckte åtkomstförsöken och vidtog åtgärder för att låsa ute användaren och be om en lösenordsändring.

Doug Howell: IT-chef, The Little Potato Company

Håll dig uppdaterad med den senaste säkerhetsinformationen

1 Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.