Uppgradera från Active Directory Federation Services (AD FS)

Förenkla infrastrukturen och förbättra kostnader, säkerhet och skalbarhet med molnbaserad identitets- och åtkomsthantering genom att migrera till Azure Active Directory (Azure AD).

Skydda din organisation med Azure AD

Därför ska du uppgradera från AD FS till Azure AD

Få ett säkert skydd

Skydda din miljö med intelligent säkerhet. Använd stark autentisering och riskbaserade adaptiva åtkomstprinciper i realtid när du beviljar åtkomst till resurser.

Förbättra produktiviteten

Förbättra arbetsstyrkans produktivitet med sömlös åtkomst och enkel inloggning till alla dina resurser, från molnappar till lokala appar.

Minska IT-kostnaderna

Minska driftskostnaderna för hantering och underhåll av en AD FS-miljö. Öka IT-effektiviteten och få en motståndskraftig miljö med hjälp av enhetlig identitetshantering i molnet.

Vad är Azure AD?

Azure AD är en heltäckande identitets- och åtkomsthanteringslösning med integrerad säkerhet. Ge arbetsstyrkan en enda identitet för att komma åt alla appar och samarbeta oavsett var de befinner sig.

A person using Azure AD on a tablet connected to a desktop monitor at their desk.

Jämförelse av AD FS och Azure AD

Produktfunktion
Not applicable

AD FS-funktion

Azure AD-funktion

Not applicable

Enkel inloggning

Enkel inloggning

included
included

Alternativt ID

Alternativt ID

included
included

OATH-maskinvarutoken

OATH-maskinvarutoken

included
included

Blockera äldre autentisering

Blockera äldre autentisering

included
included

Identitetsskydd

Identitetsskydd

not included
included

Identitetsstyrning

Identitetsstyrning

not included
included

Programetablering

Programetablering

not included
included

Riskreducering för råstyrke- och DDoS-attacker

Riskreducering för råstyrke- och DDoS-attacker

not included
included

Minimera lokala driftstörningar

Minimera lokala driftstörningar

not included
included

Villkorsstyrd åtkomst

Villkorsstyrd åtkomst

not included
included

99,99 % drifttid

99,99 % drifttid

not included
included

Migrera till molnet på ett säkert och effektivt sätt

Hantera identiteterna från molnet

Synkronisera lokala och molnbaserade kataloger för att erbjuda användare en och samma identitet för sömlös åtkomst till resurser.

Migrera från federation till molnautentisering

Tillämpa intelligenta, riskbaserade åtkomstprinciper med villkorsstyrd åtkomst och identitetsskydd genom att införa molnautentisering.

Migrera appautentiseringen till molnet

Skydda och hantera alla dina appar från ett enda kontrollplan genom att migrera appautentisering och auktorisering från AD FS till Azure AD.

Se vad de som redan har migrerat till Azure AD säger

”Flytten till molnet med Azure AD har gett våra medarbetare och vår IT-avdelning flera fördelar. IT-avdelningen har frigjort fler resurser nu när de inte längre behöver underhålla en lokal server eller AD FS.”

Mitsui & Co.
Mitsui & Co.

Kom igång med att migrera till Azure AD

A person using a laptop and desktop monitor.

Vägledning

Läs mer i dokumentation, lösningsguider och självstudier och få hjälp med att migrera appar och användarautentisering från AD FS till Azure AD.

A person on a Teams video call on a laptop.

Vägledning för appmigrering

Få metodtips för hur du migrerar appar från AD FS till Azure AD.

A person smiling sitting at their desk.

Vägledning för molnautentisering

Hitta rätt metod för molnautentisering och migrera från sammansluten autentisering.

Fler migreringsresurser

Kom igång med hjälp av de här verktygen och funktionerna för att migrera från AD FS till Azure AD.

Azure AD Connect Health

Få omfattande övervakning och insikter för din AD FS-miljö och se om du är redo att uppgradera till Azure AD.

Rapport om AD FS-programaktivitet

Identifiera snabbt vilka AD FS-appar som är redo för en uppgradering och få mer information om hur du konfigurerar appar för migrering till Azure AD.

Stegvis distribution till molnautentisering

Migrera användarautentisering från AD FS till molnautentisering på ett stegvis och kontrollerat sätt.