Identity-Verification

Verifiera en gång, använd överallt

Skicka och verifiera enkelt valfria data om någon utan att äventyra integriteten.

Skydda din organisation med en smidig identitetslösning

Vad är verifierbara autentiseringsuppgifter?

Verifierbara autentiseringsuppgifter är en W3C-standard för signerade containrar med identitetsdata som organisationer kan använda för att utfärda fristående verifierbara intyg rörande personer, organisationer eller föremål.

Scenarier med verifierbara autentiseringsuppgifter

Snabb fjärregistrering

Validera information digitalt med ID-verifieringstjänster för snabb, tillförlitlig registrering via självbetjäning.

Få tillgång till överlägsna appar

Verifiera autentiseringsuppgifter från en rad betrodda partner baserat på öppna standarder som ett ytterligare äkthetsbevis.

Kontoåterställning via självbetjäning

Ersätt supportsamtal och säkerhetsfrågor med en enklare och säkrare process för att verifiera användarnas identitet.

Samarbete med leverantörer av identitetsverifieringslösningar

acuant
AU10TIX.
IDEMIA.
jumio
LexisNexis Risk Solutions.
Onfido.
Socure.
VU logo

Börja utfärda och acceptera verifierbara autentiseringsuppgifter på några minuter

Verifierbara autentiseringsuppgifter i Azure AD (förhandsversion) är en plattform för digital validering av anpassade verifierbara autentiseringsuppgifter som anställda, entreprenörer, leverantörer och kunder kan använda i flera scenarier.

Dela ut autentiseringsuppgifter

Anpassa och konfigurera verifierbara autentiseringsuppgifter för dina användare, och förmedla dem via en QR-kod eller länk på din webbplats.

Verifiera autentiseringsuppgifter

Validera information om en användare eller ett företag genom att använda ett SDK för att skicka begäran om framtagning av autentiseringsuppgifter till Microsoft Authenticator.

Visa autentiseringsuppgifter

Användare kan ta emot verifierbara autentiseringsuppgifter i Microsoft Authenticator eller kompatibla plånböcker och på begäran visa dem för en organisation.

Kundberättelser

Keio University.

Keio University

Keio University är ett framstående forskningsuniversitet som håller på att införa digitala student-ID:n. Studenterna kan hämta information om registrering, registerutdrag och examen från en smartphone.

National Health Service

National Health Service

National Health Service (NHS) använder verifierade autentiseringsuppgifter för att underlätta personalförflyttningar mellan organisationer och låter anställda lagra sina egna verifierade uppgifter om anställning, behörighet och andra attribut.

Government of Flanders.

Flanderns myndigheter

Medborgare i Flandern kan beställa verifierbara autentiseringsuppgifter med medborgarskapsstatus för användning i både den offentliga och privata sektorn, vilket kan effektivisera många processer.

Snabba upp integreringen med partnerlösningar

AffinitiQuest
Condatis
Unify Solutions
ITOCHU Techno Solutions Corporation(CTC)

Få ditt första kort med verifierbara autentiseringsuppgifter och se hur det fungerar

Fler resurser

Koncept

Få en översikt över verifierbara autentiseringsuppgifter.

Stegvisa guider

Stegvisa guider för att ställa in verifierbara autentiseringsuppgifter.

Självstudier

Lär dig distribuera verifierbara autentiseringsuppgifter.

Community-forum

Ställ frågor och få svar om verifierad identitet.

Be om en demo

Skicka oss ett e-postmeddelande för att ordna en demo.

Skydda din organisation med en smidig identitetslösning