Azure AD Domain Services

Med Azure Active Directory (Azure AD) Domain Services kan du migrera äldre appar från en lokal miljö till en hanterad domän, utan att du behöver hantera miljön i molnet.

Vad är Azure AD Domain Services?

Använd hanterade domäntjänster, till exempel domäntjänster, grupprincip, LDAP och Kerberos-autentisering, utan att behöva distribuera, hantera och korrigera domänkontrollanter i molnet.

Azure AD Domain Services integreras med Azure AD

Låt användarna logga in i tjänster och appar som är anslutna till den hanterade domänen med befintliga Azure AD-autentiseringsuppgifter. Skydda åtkomsten och migrera lokala resurser till Azure med befintliga grupper och användarkonton.

Din domänkontrollant som en tjänst

Kör äldre appar i molnet när moderna autentiseringsmetoder inte stöds och migrera dessa appar till en hanterad domän utan att behöva distribuera, hantera eller uppdatera domänkontrollanter i molnet.

Använda hanterade domäntjänster i Azure

Använd Azure AD Domain Services till att koppla virtuella Azure-datorer till en domän utan att behöva distribuera domänkontrollanter. Logga in på virtuella datorer och få åtkomst till resurser med Azure AD-autentiseringsuppgifter.

Migrera lokala appar till Azure

Flytta äldre, katalogmedvetna appar som körs lokalt till Azure, utan att du behöver bry dig om identitetskrav.

Distribuera på några minuter med prestanda i företagsklass

Aktivera snabbt Azure AD Domain Services för din Azure AD-klientorganisation, välj prestandanivå och dra nytta av funktioner i företagsklass som resursskogar och daglig säkerhetskopiering.

Skalning och serviceavtal i företagsklass

Dra nytta av skalning och tillförlitlighet i företagsklass. Azure AD Domain Services är en tjänst med hög tillgänglighet som körs i globalt distribuerade datacenter.

Gör en djupdykning i Azure AD Domain Services

Ytterligare Azure AD Domain Services-resurser

Stegvisa guider

Se stegvisa instruktioner för att konfigurera Azure AD Domain Services.

Självstudier

Lär dig hur du distribuerar Azure AD Domain Services.

Kodexempel

Hitta kodexempel som hjälper dig att snabbt komma igång med din distribution.

Jämför identitetstjänster

Förstå skillnader mellan självhanterade Active Directory Domain Services, Azure AD och hanterade Azure AD Domain Services.

Skydda din organisation med en smidig identitetslösning

En hanterad domän är konfigurerad för att utföra en envägssynkronisering från Azure AD som ger åtkomst till en central uppsättning användare, grupper och autentiseringsuppgifter. När resurserna är synkroniserade kan de skapas direkt i den hanterade domänen, men de synkroniseras inte tillbaka till Azure AD. Appar, tjänster och virtuella datorer i Azure som ansluter till den hanterade domänen kan sedan använda vanliga Azure AD Domain Service-funktioner. I en hybridmiljö med en lokal AD-miljö synkroniserar Azure AD Connect identitetsinformationen med Azure AD, och sedan synkroniseras den till den hanterade domänen.