Användar- och grupphantering

Hantera användaridentiteter och grupper på ett effektivt sätt med Azure Active Directory (Azure AD).

Vad är användar- och grupphantering?

Hantering av användare och grupper är grundläggande för identitets- och åtkomsthantering. Användar- och grupphantering består av att skapa och uppdatera identiteter och fastställa regler för de resurser som varje användaridentitet har åtkomst till. Det omfattar även tilldelning av användaruppsättningar till grupper för effektiv hantering.

Hantera användare och grupper i Azure AD

Utforska funktioner för användarhantering och grupper i Azure AD med den här Microsoft Learn-modulen i sju delar.

Användar- och grupphantering i Azure AD

Med Azure AD får du tjänster för användarhantering för IT-administratörer. Du kan till exempel tilldela licenser, delegera behörigheter och tilldela åtkomst till appar.

De vanligaste uppgifterna för användar- och grupphantering

Ta reda på mer om förhållandet mellan hanteringsuppgifter för användaridentitet när det gäller grupper, licenser, distribuerade företagsappar och administratörsroller.

Gruppbaserad licensiering

Tilldela licensiering för Microsoft-tjänster på gruppnivå för storskalig hantering och automatisering baserad på organisationsförändringar.

Apphantering och resursåtkomst

Använd grupper för att effektivt hantera åtkomst till molnbaserade appar, lokala appar och resurser som medlemskap för SharePoint-webbplatser.

Dynamisk grupptilldelning

Automatisera åtkomstefterlevnad med anpassade regler som avgör gruppmedlemskap baserat på användaregenskaper, till exempel jobbfunktion.

Gör en djupdykning i användarhantering med Azure AD

Fler resurser

Stegvisa guider

Se stegvis vägledning för hur du lägger till, uppdaterar och tar bort användaridentiteter i Azure AD.

Självstudier

Lär dig hur du automatiskt lägger till användare i grupper baserat på deras identitetsegenskaper.

Snabbstartsguider

Börja tilldela användare och grupper licenser.

Azure AD är ditt kontrollplan för identitet i molnet. Hantera användar- och gruppåtkomst till SaaS-appar (programvara som en tjänst), anpassade appar och lokala appar.