Hanterade identiteter för Azure-resurser

Bygg appar och molntjänster utan att behöva hantera autentiseringsuppgifter.

Vad är hanterade identiteter?

Hanterade identiteter för Azure-resurser hjälper dig att på ett säkert sätt få åtkomst till molntjänster. Med hanterade identiteter hanteras, roteras och skyddas autentiseringsuppgifter av Azure.

Använd hanterade identiteter för åtkomst till Azure-tjänster

Hanterade identiteter används för kommunikation mellan molntjänster med stöd för autentisering i Azure Active Directory (Azure AD).

Systemtilldelad hanterad identitet

Aktivera systemtilldelad hanterad identitet för en Azure-resurs. Livscykeln för en systemtilldelad hanterad identitet är kopplad till livscykeln för Azure-resursen den representerar.

Användartilldelad hanterad identitet

Skapa en användartilldelad hanterad identitet och tilldela den till en eller flera Azure-resurser. Livscykeln för den användartilldelade hanterade identiteten är oberoende av Azure-resursen.

Azure-resurser med stöd för hanterad identitet

Bygg en app genom att använda Azure-resurser som ansluter till Azure Key Vault, Azure SQL och andra tjänster.

Azure-tjänster med stöd för hanterade identiteter

Utforska hur Azure-tjänster kan autentiseras utan krav på autentiseringsuppgifter.

Gör en djupdykning i hanterade identiteter för Azure-resurser

Fler resurser för hanterad identitet

Snabbstartsguider

Kom igång med hanterade identiteter.

Självstudier

Så här gör du för att använda hanterade identiteter.

Vanliga frågor och svar

Hitta svar på vanliga frågor.

Skydda din organisation med en smidig identitetslösning