A person smiling holding a tablet.

Microsoft Security är ledare i sju Forrester Wave™-kategorier

Gör komplexa frågor enklare med hjälp av säkerhetslösningarna från Microsoft, erkända av Forrester inom sju kategorier

Stoppa hot med integrerat, automatiserat skydd

Skydda ditt företag med säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) med utökad identifiering och åtgärd (XDR).

Skydda dina appar och resurser i flera moln

Skydda hela din molnmiljö med fullständig synlighet och omfattande skydd i olika arbetsbelastningar.

Skydda och styr känsliga data

Skydda data i moln, appar och slutpunkter genom att konfigurera skydds- och kvarhållningsetiketter.

1. Forrester Wave™: Plattformar för säkerhetsanalys, Q4 2020, Joseph Blankenship och Claire O'Malley, december 2020.
2. Forrester Wave™: Identifiering och svar för företag, Q1 2020, Josh Zelonis med Joseph Blankenship, Matthew Flug och Peggy Dostie, mars 2020.
3. Forrester Wave™: E-postsäkerhet för företag, Q2 2021 Joseph Blankenship och Claire O'Malley, maj 2021.
4. Forrester Wave™: Programvara som en tjänst för slutpunktssäkerhet, Q2 2021, Chris Sherman med Merritt Maxim, Allie Mellen, Shannon Fish och Peggy Dostie, maj 2021.
5. Forrester Wave™: Enhetlig slutpunktshantering, Q4 2019, Andrew Hewitt, november 2019.
6. Forrester Wave™: Plattformar för säkerhet med ostrukturerade data, Q2 2021 Heidi Shey, maj 2021.
7. Forrester Wave™: Gatewayer för molnsäkerhet, Q2 2021, Andras Cser, maj 2021.