Microsoft utnämndes till ledare i fyra Gartner Magic Quadrants

Microsoft fortsätter vara en ledare i fyra Gartner Magic Quadrants för 2020.1

Hero Gartner2020
Mer information om varför Gartner betraktar Microsoft som ledare i dessa Magic Quadrant-rapporter om säkerhet.

Nyckelområden inom ledarskap

Identitets- och åtkomsthantering

Skydda åtkomst till resurser med Azure AD, en fullständig identitetslösning med bred integration.

Microsoft Cloud App Security

Upptäck, hantera och förhindra skadligt användande av molnresurser och appar med vår CASB-lösning.

Efterlevnad med Microsoft

Skydda dina data, minska riskerna och följ efterlevnadsregler med programsviten Microsoft 365 Efterlevnad.

Verktyg för enhetlig slutpunktshantering

Skydda, installera och hantera alla användare, appar och enheter med den enhetliga Microsoft Endpoint Manager.

Microsoft Security-lösningar

Mer information om vår lösningar för intelligent säkerhet.

1. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.
2. Gartner Magic Quadrant for Access Management, Michael Kelley | Abhyuday Data | Henrique Teixeira, 17 november 2020.
3. Gartner Magic Quadrant for Unified Endpoint Management Tools, Dan Wilson | Chris Silva | Manjunath Bhat | Rich Doheny | Rob Smith, 19 oktober 2020.
4. Gartner Magic Quadrant for Cloud Access Security Brokers, Steve Riley | Craig Lawson, 28 oktober 2020.
5. Gartner Magic Quadrant for Enterprise Information Archiving, Michael Hoeff | Jeff Vogel, 28 oktober 2020.