Microsoft 365 Defender

Hjälp till att stoppa attacker med automatiskt skydd mot hot över domängränserna och inbyggd AI för företaget.

A person smiling while using a laptop.

Förhindra attacker i Microsoft 365-tjänster

När hoten blir allt mer avancerade kan du hjälpa till att skydda användarna med integrerat hotskydd, identifiering och åtgärder för slutpunkter, e-post, identiteter, program och data.

Identiteter

Hantera och skydda hybrididentiteter och förenkla åtkomsten för medarbetare, partner och kunder.

Slutpunkter

Använd ledande skydd mot hot, identifiering efter överträdelser, automatiserad undersökning och åtgärder för slutpunkter.

Molnappar

Få insyn, kontrollera data och upptäck hot i molntjänster och molnappar.

E-post och dokument

Skydda hela Office 365 mot avancerade hot, som nätfiske och e-postintrång.

Funktioner

Prevent cross-domain

Förhindra attacker över domängränserna och bestående hot

Förhindra automatiskt intrång i organisationen och stoppa attacker innan de sker. Förstå attacker och kontext i flera domäner för att eliminera ihållande och undangömda hot och skydda mot aktuella och framtida överträdelser.

Methven-Incident Reduce signal noise

Minska signalbrus

Visa prioriterade incidenter i en och samma instrumentpanel för att minska förvirring, oreda och varningsutmattning. Använd automatiska undersökningsfunktioner för att lägga ner mindre tid på hotidentifiering och fokusera istället på att prioritera kritiska varningar och vidta åtgärder mot hot.

Auto-heal

Återställ automatiskt tillgångar som påverkats

Hantera rutinmässiga och komplexa åtgärder med automatisk identifiering av hot, undersökning och svar för olika typer av tillgångar. Återställ sedan tillgångar som påverkats till ett säkert tillstånd och åtgärda automatiskt isolerade attacker.

Sandgate-AdvHunting

Jaga hot i flera domäner

Sök igenom alla dina Microsoft 365-data med anpassade frågor för proaktiv jakt efter hot. Använd expertkunskaper i organisationen och kännedom om interna beteenden för att undersöka och upptäcka de mest avancerade överträdelserna, grundorsakerna och säkerhetsriskerna.

Prevent cross-domain

Förhindra attacker över domängränserna och bestående hot

Förhindra automatiskt intrång i organisationen och stoppa attacker innan de sker. Förstå attacker och kontext i flera domäner för att eliminera ihållande och undangömda hot och skydda mot aktuella och framtida överträdelser.

Methven-Incident Reduce signal noise

Minska signalbrus

Visa prioriterade incidenter i en och samma instrumentpanel för att minska förvirring, oreda och varningsutmattning. Använd automatiska undersökningsfunktioner för att lägga ner mindre tid på hotidentifiering och fokusera istället på att prioritera kritiska varningar och vidta åtgärder mot hot.

Auto-heal

Återställ automatiskt tillgångar som påverkats

Hantera rutinmässiga och komplexa åtgärder med automatisk identifiering av hot, undersökning och svar för olika typer av tillgångar. Återställ sedan tillgångar som påverkats till ett säkert tillstånd och åtgärda automatiskt isolerade attacker.

Sandgate-AdvHunting

Jaga hot i flera domäner

Sök igenom alla dina Microsoft 365-data med anpassade frågor för proaktiv jakt efter hot. Använd expertkunskaper i organisationen och kännedom om interna beteenden för att undersöka och upptäcka de mest avancerade överträdelserna, grundorsakerna och säkerhetsriskerna.

Integrerat hotskydd med SIEM och XDR

Microsoft underlättar arbetet för organisationens försvarare genom att se till att rätt personer får rätt verktyg och information. Kombinera säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) och utökad identifiering och åtgärd (XDR) för att öka effektiviteten samtidigt som du skyddar din digitala egendom.
 

Mer information om skydd mot hot

Microsoft 365 Defender
 

Använd inbyggda XDR-funktioner för att förhindra och upptäcka angrepp på dina Microsoft 365-arbetsbelastningar.

The homepage on Microsoft 365 Defender showing active threats and more.

Microsoft 365 Defender
 

Använd inbyggda XDR-funktioner för att förhindra och upptäcka angrepp på dina Microsoft 365-arbetsbelastningar.

Branscherkännande

Vad våra kunder tycker

Relaterade produkter

Använd förstklassiga säkerhetsprodukter från Microsoft för att förhindra och upptäcka angrepp på dina Microsoft 365-arbetsbelastningar. 

Dokumentation och utbildning för Microsoft 365 Defender

Skydda allt

Gör din framtid säkrare. Utforska dina säkerhetsalternativ i dag.

1. Forrester Wave™: Leverantörer av identifiering och åtgärd på slutpunkt, kv2 2022, Allie Mellen, april 2022.
2. MITRE Engenuity ATT&CK® Evaluations, Wizard Spider + Sandworm Enterprise Evaluation 2022, The MITRE Corporation och MITRE Engenuity
3. Gartner Magic Quadrant för plattformar för slutpunktsskydd, 5 maj 2021, Paul Webber, Peter Firstbrook, Rob Smith, Mark Harris, Prateek Bhajanka
GARTNER och Magic Quadrant är registrerade varumärken och tjänstmärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används här med tillåtelse. Med ensamrätt.
Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.