A person sitting in a home office using a desktop computer.

Samarbeta som ett team över gränser

Driv verksamheten framåt genom att arbeta säkrare över organisations- eller IT-gränserna.

Framtidens samarbete

Sättet som organisationer kommunicerar och samarbetar förändras snabbt. Samarbetet mellan team sträcker sig utöver de traditionella gränserna och arbetsstyrkorna blir allt mer blandade och utspridda.

Samarbete ökar produktiviteten

Femtiofem procent av allt samarbete sker med externa affärspartner uppger IT-chefer i en undersökning som utförts av Microsoft.

Organisationsstrukturer är dynamiska

Fusioner och förvärv, geografisk expansion och samriskföretag är på uppgång och det gör att samarbetet mellan anställda i växande organisationer förändras.

Låt alla ta del av den digital omvandlingen

Sextiofem procent av IT-cheferna ser säkerhet och efterlevnad som de största utmaningarna när de förser medarbetare i frontlinjen med ny teknik, enligt en undersökning som Microsoft utfört.

Varför är samarbete viktigt?

Idag kan ett team omfatta olika funktioner och roller, och till och med olika organisationer. Det måste gå att samarbeta smidigt och säkert samtidigt som IT-gränserna inte får begränsa produktiviteten.

Modern identitetsinfrastruktur i Azure AD

Azure Active Directory (Azure AD) tillhandahåller verktyg och resurser som bidrar till att minska gapet mellan det interna och externa samarbetet på ett smidigt och säkert sätt.

Smidigt samarbete över gränser

Azure AD gör det enklare att samarbeta på ett säkert sätt inom och utanför dina organisations- eller IT-gränser.

Organisationer med flera klientorganisationer

Hantera identiteter och samarbete i organisationer med flera klientorganisationer.

Azure AD External Identities

Hantera externa användare på ett säkert sätt, inklusive kunder och partner.

Identitet för medarbetare i frontlinjen

Centralisera insynen i och hanteringen av medarbetare i frontlinjen, enheter och appar.

Gör en djupdykning i Azure AD

Fler resurser

Samarbeta med affärspartner

Externa användare bidrar till din organisations framgångar. Samarbetet mellan anställda, kontraktsanställda, leverantörer och distributörer upprätthåller organisationens produktivitet och tillväxt.

Ge medarbetarna i frontlinjen nya möjligheter

Det finns mer än två miljarder medarbetare i frontlinjen. De driver verksamheten framåt genom att interagera med kunder, hantera nya produkter och utföra organisatoriska strategier.