A person using a touchscreen computer.

Modernisera identitets- och åtkomsthanteringen

Uppgradera din lokala identitetsinfrastruktur till molnet på ett säkerhet och effektivt sätt.

Vad är modern identitets- och åtkomsthantering?

En modern identitetshantering kräver en molninriktad metod. Med molnbaserade identitetslösningar kan du ta bort den gamla infrastrukturen och tillhandahålla säker åtkomst i din molnmiljö, lokala miljö eller hybridmiljö.

Upprätthåll ditt skydd och din motståndskraft

Skydda åtkomsten till resurser med intelligenta, riskbaserade åtkomstprinciper och upprätthåll affärskontinuiteten.

Förbättra produktiviteten för arbetsstyrkan

Ge personalen smidig åtkomst till alla appar de behöver, var de än är.

Minska kostnaderna och öka IT-effektiviteten

Spara pengar genom att ta bort gammal infrastruktur och centralisera identitetshanteringen till ett enda kontrollplan.

Varför är det viktigt med modern identitetshantering?

Med en modern identitets- och åtkomsthantering kan du skydda åtkomsten till företagets resurser och underlätta för distansarbetare.

Modernisera identitets- och åtkomsthanteringen med Azure AD

Azure AD ger dina anställda och partner en smidigare och säkrare åtkomst till de appar de behöver, var de än är, med en enda identitet. Börja din resa från den lokala miljön till molnet.

Azure AD Connect

Utöka din lokala Active Directory till Azure AD och få en gemensam användaridentitet och åtkomst till alla resurser, oavsett plats.

Azure AD Connect Health

Övervaka och få insikt i din lokala identitetsinfrastruktur och se om du är redo att uppgradera från AD FS till Azure AD.

Appaktivitetsrapport i AD FS

Ta reda på om AD FS-apparna i din organisation är redo att uppgraderas till Azure AD.

Stegvis distribution till molnautentisering

Migrera dina användares autentisering från federerad till molnbaserad på ett stegvist och kontrollerat sätt.

Gör en djupdykning i Azure AD

Fler resurser

Uppgradera från AD FS till Azure AD

Läs om varför du ska uppgradera från AD FS och skydda alla dina appar direkt från molnet och minska ditt beroende av lokala identitetssystem.

Identifiera appar som kan uppgraderas

Läs om hur du identifierar och prioriterar appar som autentiseras lokalt och uppgraderar till Azure AD med hjälp av Azure AD Connect Health och aktivitetsrapporten i AD FS.

Uppgradera din appautentisering

Läs om hur du uppgraderar din appautentisering från AD FS till Azure AD med stegvisa demonstrationer.