A person smiling.

Sömlös och säkrare åtkomst till alla dina appar

Öka de anställdas produktivitet genom att förbättra säkerheten och förenkla åtkomsten till molnappar, lokala appar och specialtillverkade appar med Azure Active Directory (Azure AD).

Fördelar med att skydda och hantera appar med Azure AD

Förbättrad säkerhet

Skydda åtkomsten till dina appar genom att tillämpa stark autentisering och adaptiva, riskbaserade åtkomstprinciper.

Förbättrad produktivitet

Erbjud sömlös åtkomst med enkel inloggning och hjälp din personal att hitta apparna de behöver.

Minskade IT-kostnader

Spara tid och resurser genom att centralisera hanteringen av appar och data.


Forrester.
"Få upp till 123 % avkastning på investeringen när du skyddar appar med Azure AD"

Förbättra användarproduktivitet, få effektivare IT och minska kostnader. Läs mer i den beställda Forrester Consulting-studien: The Total Economic Impact™ of Securing Apps with Microsoft Azure Active Directory.

Varför skydda appåtkomst?

Då appanvändningen fortsätter att växa och medarbetarna kan arbeta var de vill måste organisationerna leverera snabb, säker åtkomst för medarbetare och partner – oavsett enhet och plats.

Säker appåtkomst med Azure AD

Förenkla sättet du skyddar och hanterar appar genom att tillhandahålla ett enda identitetssystem för dina SaaS-appar, molnappar, lokala appar och specialbyggda appar.

Logga in en gång och få åtkomst till alla dina appar och företagsresurser

Automatisera etablering och avetablering av användare i appar

Aktivera enkel inloggning och användaretablering med färdiga integreringar

Få säkrare åtkomst till lokala och äldre appar

Gör det enklare att hitta och komma åt appar för arbetsstyrkan

Tillämpa riskbaserade åtkomstkontroller för dina appar

Gör en djupdykning i Azure AD

Appar du kan skydda och hantera med Azure AD

Fler resurser

Metodtips för apphantering

Få stegvis vägledning för hur du migrerar appåtkomst och autentisering till Azure AD.

Anslut SaaS-appar till Azure AD

Välj bland tusentals färdiga integreringar i vårt appgalleri för att ansluta dina SaaS-appar.

Skydda lokala appar med Azure AD

Ta reda på hur du skyddar åtkomst till lokala appar med Programproxy eller med hjälp av våra partner för säker hybridåtkomst.