När ditt team ligger steget handlar säkerheten om innovation

Skydda organisationen från hot mot enheter, identiteter, appar, e-post, data och arbetsbelastningar i molnet.

Vad kommer näst inom säkerhet från Microsoft

Delta i det här digitala evenemanget den 2 februari och hör om de senaste innovationerna och lär dig att täppa till säkerhetshålen med omfattande säkerhet.

Stoppa överträdelser i hela organisationen

Skydda alla moln och alla plattformar

Skydda Azure, AWS och Google Cloud samt Windows, Mac, Linux, iOS, Android och IoT-plattformar.

Få tillgång till branschledande verktyg för integrerad säkerhet

Förhindra, identifiera och reagera på angrepp med inbyggda enhetliga miljöer och heltäckande XDR-funktioner.

Reagera snabbare på angrepp

Hjälp säkerhetsteamet att åtgärda säkerhetshot snabbare med hjälp av AI, automatisering och expertkunskaper.

An investigation in Microsoft Sentinel including multi-colored circles connected by arrows.

Microsoft Sentinel

Få översikt över hela organisationen med det molnbaserade verktyget för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) från Microsoft. Sammanställ säkerhetsdata från praktiskt taget valfri källa och använd AI till att gallra ut de relevanta händelserna, korrelera varningar mellan avancerade angreppskedjor och reagera snabbare vid angrepp tack vare inbyggd orkestrering och automatisering. Du behöver inte konfigurera och underhålla säkerhetsinfrastrukturen och kan skala upp elastiskt när säkerhetsbehoven förändras, samtidigt som du får lägre IT-kostnader.

Microsoft 365 Defender dashboard highlighting active incidents, active threats and more.

Microsoft 365 Defender

Motverka och identifiera attacker mot dina identiteter, slutpunkter, appar, e-postkonton, data och molnappar med XDR-funktioner. Undersök och reagera på attacker med ett skydd som är bäst i klassen direkt när du börjar använda det. Jaga hot och koordinera dina åtgärder från en och samma instrumentpanel.

An investigation in Microsoft Defender for Cloud showing a human operated ransomware attack.

Microsoft Defender för molnet

Skydda arbetsbelastningar för flera moln och hybridmoln med hjälp av inbyggda XDR-funktioner. Öka säkerheten för servrar, databaser, lagring, containrar och IoT-enheter. Fokusera på det väsentliga med prioriterade varningar.

An investigation in Microsoft Sentinel including multi-colored circles connected by arrows.

Microsoft Sentinel

Få översikt över hela organisationen med det molnbaserade verktyget för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) från Microsoft. Sammanställ säkerhetsdata från praktiskt taget valfri källa och använd AI till att gallra ut de relevanta händelserna, korrelera varningar mellan avancerade angreppskedjor och reagera snabbare vid angrepp tack vare inbyggd orkestrering och automatisering. Du behöver inte konfigurera och underhålla säkerhetsinfrastrukturen och kan skala upp elastiskt när säkerhetsbehoven förändras, samtidigt som du får lägre IT-kostnader.

Microsoft 365 Defender dashboard highlighting active incidents, active threats and more.

Microsoft 365 Defender

Motverka och identifiera attacker mot dina identiteter, slutpunkter, appar, e-postkonton, data och molnappar med XDR-funktioner. Undersök och reagera på attacker med ett skydd som är bäst i klassen direkt när du börjar använda det. Jaga hot och koordinera dina åtgärder från en och samma instrumentpanel.

An investigation in Microsoft Defender for Cloud showing a human operated ransomware attack.

Microsoft Defender för molnet

Skydda arbetsbelastningar för flera moln och hybridmoln med hjälp av inbyggda XDR-funktioner. Öka säkerheten för servrar, databaser, lagring, containrar och IoT-enheter. Fokusera på det väsentliga med prioriterade varningar.

Få ökad effektivitet för SecOps

Microsoft underlättar arbetet för organisationens försvarare genom att se till att rätt personer får rätt verktyg och information. Få insikter från hela organisationen med vårt molnbaserade SIEM, Microsoft Sentinel. Gör Microsoft 365 Defender och Microsoft Defender för molnet effektivare med hjälp av integrerad och automatisk XDR. Försvara mot moderna attacker med molnbaserat SIEM och XDR.

Självutvärderingsverktyg för säkerhetsfunktioners mognad

Få reda på om ditt säkerhetsåtgärdscenter är väl förberett för att identifiera, svara och återhämta sig från hot.

A person using a tablet and pen.

Microsoft 365 E5-kunder får rabatt på Microsoft Sentinel

Microsoft 365 E5- och Microsoft 365 E5 Security-kunder kan få Azure-krediter på upp till 100 MB/användare och månad för Microsoft 365-datainmatning till Microsoft Sentinel, vilket ger en besparing på ca 1 500 USD per månad för en typisk distribution med 3 500 platser.

A preview of Microsoft Sentinel showing services, recent resources, navigation options and tools.

Upptäck hur de här kunderna skyddar sina organisationer med ett integrerat skydd mot hot från Microsoft

MVP Health Care.
Thycotic.
MITA.
UiPath.
Duck Creek Technology.
 MVP Health Care logo

Ju mer vi tittade på andra plattformar och leverantörer insåg vi att valet var enkelt. Microsoft erbjuder helt enkelt den heltäckande lösning vi behöver. Allt i erbjudandet passar perfekt in med vår riktning. Det har varit till stor hjälp för oss.

– Michael Della Villa: CIO och Head of Shared Services, MVP Health Care

Fler resurser för skydd mot hot

Motverka avancerade nationalstatsangrepp

Håll dig uppdaterad om angriparnas aktiviteter. Få vägledning, kommentarer och insikter.

Skydda miljöer med flera moln

Se hur Microsoft Defender för molnet kan hjälpa till att skydda dina miljöer med flera moln.

Migrera SIEM till molnet

Enkätresultat avslöjar varför allt fler säkerhetsspecialister har börjat använda molnbaserat SIEM.

Microsoft Mechanics-video

Titta närmare på Microsoft Defender tillsammans med Rob Lefferts, CVP för Microsoft Security.

Kom igång med Microsoft Security

Fyll i ett formulär och begär ett samtal med mer information om Microsoft 365 eller Microsoft Azure.

1. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.
GARTNER och Magic Quadrant är registrerade varumärken och tjänstmärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används här med tillåtelse. Med ensamrätt.
2. Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, Peter Firstbrook | Dionisio Zumerle | Prateek Bhajanka | Lawrence Pingree | Paul Webber, 5 maj 2021.
3. Gartner Magic Quadrant for Cloud Access Security Brokers, Steve Riley | Craig Lawson, 28 oktober 2020.
4. The Forrester New Wave™: Leverantörer av utökad identifiering och åtgärd (XDR), kv4 2021, Allie Mellen, oktober 2021.
5. The Forrester Wave™: Endpoint Security Software as a Service, Q2 2021, Chris Sherman med Merritt Maxim, Allie Mellen, Shannon Fish, Peggy Dostie, maj 2021.
6. The Forrester Wave™: Enterprise Email Security, Q2 2021, Joseph Blankenship, Claire O'Malley, maj 2021.
7. En beställd studie som gjordes av Forrester Consulting i november 2020.
8. En beställd studie som gjordes av Forrester Consulting i februari 2021.

Microsoft Sentinel är ett molnbaserat SIEM-verktyg. Microsoft 365 Defender har XDR-funktioner för slutanvändarmiljöer (e-post, dokument, identiteter, appar och slutpunkter). Microsoft Defender för molnet har XDR-funktioner för infrastruktur och plattformar för flera moln såsom virtuella datorer, databaser, containrar och IoT.