Partnersamarbeten för en heterogen värld

Photograph of a diverse group of businesspeople talking while walking across a courtyard between two modern buildings
För att kunna hantera en så stor utmaning som cybersäkerheten satsar vi på ett flertal partnersamarbeten inom teknik, olika branscher och policyarbete. Vi samarbetar även med lösningsleverantörer för att skydda organisationer. Tillsammans skapar vi en säkrare värld. 

Microsoft Intelligent Security Association

Microsoft inleder ett samarbete med teknikpartner för att skapa ett ekosystem för intelligenta säkerhetslösningar som ger ett bättre skydd mot ett ökande antal hot.
Still image from video of Rob Lefferts, Microsoft Director of Security
Photograph of global security operations control room

Säkerhets-API för Microsoft Graph

API:et kopplar samman lösningar från ett brett ekosystem av partner som hjälper till att integrera, ta fram kontextuell information och förenkla automatiseringar som leder till bättre hotidentifiering och snabbare incidentrespons.

Defending Democracy-programmet

Defending Democracy-programmet skyddar valsekretessen mot cyberattacker. Account Guard-initiativet erbjuder cybersäkerhet utan extra kostnad för politiska kandidater och politiska organisationer.
Illustration with profiles of landmark buildings in Washington, D.C. including the Capitol. Above them is a cloud with a padlock and lines connecting the cloud to all of the buildings.
Three businesspeople talking in the lobby of a modern building

Samarbeta med en lösningsleverantör för att skydda din organisation

Microsofts partner är pålitliga leverantörer av säkerhetslösningar. De har skickliga tekniska experter och beprövad erfarenhet av att skydda organisationer och se till att de kan vara produktiva.

Digital Crimes Unit

I sitt arbete med lagefterlevnad har vår Digital Crimes Unit räddat nära 500 miljoner enheter från botnät, stoppat falska webbplatser länkade till nätfiskebedrägerier och kämpat mot utnyttjande av barn online.
Photograph looking into the workspace of the Digital Crimes Unit headquarters

Fler partnersamarbeten inom säkerhet

Cybersäkerhetspolicy

Vårt säkerhetspolicyteam är kunskapsledande och hjälper policyskapare att hantera säkerhetsproblem.

FIDO Alliance

Vi samarbetar med Fast IDentity Online Alliance (FIDO) för att utveckla öppna standarder för autentisering.

Skydd för ideella föreningar

Microsoft Philanthropies erbjuder ideella föreningar expertresurser inom cybersäkerhet och vägledning.

Cybersecurity Tech Accord

Vi har bidragit till att etablera Accord, en överenskommelse mellan teknikföretag att skydda alla kunder.

Sök efter en partner