A person working at a desk with multiple screens. A person working at a desk with multiple screens. A person working at a desk with multiple screens.

Compliance Program för Microsoft Cloud

Ta kontakt med ämnesexperter för att stöda dina team som arbetar med interna och externa risker, granskning och efterlevnad, och få ett snabbare molninförande.

Få snabbare molninförande med proaktiv efterlevnadskontroll

Identifiera regelverksutmaningar

Förstå hur ändringar i regelverk och cyberhot påverkar din molnmiljö.

Utvärdera risker proaktivt

Utvärdera risker, efterlevnad och sekretesskrav i molnmiljön.

Minimera hot fortlöpande

Få insikter med hjälp av kontinuerlig riskanalys och tillsyn över hybridmolnmiljön.

Förenkla flytten till molnet

A person holding up a laptop to show two coworkers information that is being displayed.

Fråga en expert

Direkt, personlig kontakt med Microsoft-experter för att stöda riskintressenter och få snabbare utvärderingar och godkännandecykler.

A person wearing headphones and working at a desk with two laptops and multiple screens.

Risk- och kontrollmappning

Få hjälp från Microsoft-experter för att slutföra ett fast antal frågeformulär för riskutvärdering.

A person working at a desk with multiple screens.

Efterlevnadscommunity

Få mer information om den senaste utvecklingen inom regelefterlevnad direkt från Microsoft-experter, tillsynsorgan och branschkollegor.

A person at a desk that has two desktop monitors.

Proaktiv riskkontroll

Proaktiv kommunikation om externa granskningsresultat, uppdateringar för Microsoft Cloud-miljön, ändrade krav för regelefterlevnad och branschrelaterad molnteknik inklusive nyheter om riskhantering från tredje part.

A person holding up a laptop to show two coworkers information that is being displayed.

Fråga en expert

Direkt, personlig kontakt med Microsoft-experter för att stöda riskintressenter och få snabbare utvärderingar och godkännandecykler.

A person wearing headphones and working at a desk with two laptops and multiple screens.

Risk- och kontrollmappning

Få hjälp från Microsoft-experter för att slutföra ett fast antal frågeformulär för riskutvärdering.

A person working at a desk with multiple screens.

Efterlevnadscommunity

Få mer information om den senaste utvecklingen inom regelefterlevnad direkt från Microsoft-experter, tillsynsorgan och branschkollegor.

A person at a desk that has two desktop monitors.

Proaktiv riskkontroll

Proaktiv kommunikation om externa granskningsresultat, uppdateringar för Microsoft Cloud-miljön, ändrade krav för regelefterlevnad och branschrelaterad molnteknik inklusive nyheter om riskhantering från tredje part.

Mer information om Compliance Program

Viktiga överväganden

Utforska dokumentationen

Gå med i communityn

Mer information

Fler resurser

Efterlevnad med Microsoft

Ta en titt på efterlevnadserbjudanden från Microsoft och dokumentation om tjänstgranskning.

Utbildningsväg

Förstå grunderna i säkerhet, efterlevnad och sekretess med Microsoft.

Service Trust Portal

Utforska innehåll, verktyg och resurser, bland annat granskningsrapporter och utvärdering av säkerhetsrisker.

Efterlevnadshanteraren

Få tillgång till 300 fördefinierade utvärderingar för vanliga branschspecifika och regionala föreskrifter.

Vanliga frågor och svar

|

Organisationer som använder hybridmolntjänster ställs ofta inför utmaningar när de ska utvärdera risker och möta efterlevnadskrav. Compliance Program för Microsoft Cloud är ett avgiftsbelagt premiumprogram som erbjuder personligt ledningsstöd för att hantera de här utmaningarna tillsammans med utbildning och nätverksmöjligheter.

Tidigare var efterlevnadsprogrammet för branschen för finansiella tjänster endast tillgängligt för företag i branschen för finansiella tjänster enligt definitionen i Financial Services Amendment. Med det här som utgångspunkt stöder Microsoft nu alla företag med utökade funktioner utöver rätten att granska.

Nej. Microsoft tillhandahåller inte juridisk rådgivning eller företrädande för din efterlevnad. Samtalen fokuserar på ämnen där du tror att du kanske inte kan använda molnet baserat på nya eller förändrade föreskrifter.

Rundabordssamtal är sessioner som hålls för specifika syften, vanligtvis med mindre grupper, som gör att vi kan fokusera på särskilda behov som bara påverkar en mindre grupp. Kontorstid hålls vanligtvis varannan månad och fokuserar på ämnen som kan vara användbara för alla. Efterlevnadscommunityn består av rundabordssamtal eller kontorstid men fokuserar på en specifik bransch och omfattar evenemang som det årliga toppmötet.

Det beror på hur komplex frågan är och vilken information som finns tillgänglig. Compliance Program-teamet jobbar hårt för att slutföra de här förfrågningarna så snabbt som möjligt.

Nej, Compliance Program erbjuds som ett betalt paket.

Ja. Programmet har tagits fram för att täcka alla Microsoft-molntjänster och prissätts inte utifrån enskilda molntjänster.

Nej. Du behöver inte vara medlem i Compliance Program för att utöva din rätt att granska. Men genom att bli medlem kan du få hjälp från en grupp Microsoft-experter med deras utvärderingar, och få tillgång till konfidentiella artefakter, vilket kan minska dina behov av granskning.

Be ditt kontoteam att hjälpa dig med övergångsalternativ från efterlevnadsprogrammet för branschen för finansiella tjänster till nya Compliance Program för Microsoft Cloud.

De flesta funktioner är nya eller utökade, till exempel risk- och kontrollmappning och proaktiv riskkontroll. Dessutom erbjuder Microsoft en personlig touch som de flesta konkurrenter inte kan erbjuda.

Nej. Du måste vara medlem i Compliance Program för att bli inbjuden till toppmötet. Toppmötet är inte tillgängligt som ett avgiftsbelagt erbjudande.

R2A- och R2E-klausulerna är kvar på plats och har behandlats i avtalsstacken för villkoren för onlinetjänster (OST) och dataskyddstillägget (DPA) samt branschspecifika avtal.

Decorative Image

Compliance Program för Microsoft Cloud