Identiteten är det centrala för säkerheten

Photograph of person seated in car with laptop looking at their mobile device while touching the screen to represent multi-factor authentication

Kompromissa inte med identiteten. Skydda åtkomsten till organisationen med hjälp av en riskbaserad strategi.

Mer information

Säker autentisering

Minska risken för säkerhetsproblem genom att sluta använda lösenord. Aktivera något av de många alternativen för multifaktorautentisering för att skydda dina användare från 99,99 % av alla identitetsangrepp.

Photograph of person wearing headphones seated at table in a building lobby working on laptop

Aktivera multifaktorautentisering

Antalet identitetsangrepp steg med 300 % senaste året. MFA ger användarna ett 99,9-procentigt skydd. Aktivera alternativen i dag.

Aktivera lösenordsskydd

Azure AD-lösenordsskydd skyddar autentiseringsuppgifter med hjälp av listor med förbjudna lösenord och smarta utelåsningsfunktioner.

Säker identitet och åtkomst i Windows 10

Styr åtkomsten och minska risken för stöld av autentiseringsuppgifter i Windows 10.
Photograph of person seated in restaurant with laptop while listening to a mobile device

Skydda och styr åtkomst

Lita aldrig på något, verifiera alltid. Använd villkorsstyrd åtkomst i Azure AD för att uppnå noll förtroende.

Aktivera säker produktivitet

Säkert åtkomstläge i SharePoint Online, Exchange Online eller Microsoft Cloud App Security.

Hantera och skydda slutpunkter

Skydda enheter med Azure AD villkorsstyrd åtkomst, Microsoft Intune och Windows Defender ATP.

Skydda administrationen med Azure AD

Privileged Identity Management skyddar dina administratörskonton i hela Office och Azure.

Azure AD Identity Governance

Säkerställ styrning av identitet, åtkomst och administrationslivscykel med Azure AD.

Skaffa omfattande identitetsskydd

Förhindra identitetsangrepp med Azure AD Identity Protection, Azure ATP och Microsoft Cloud App Security.
Photograph of person seated at a table typing on a Surface in laptop mode

Skydda din identitetsinfrastruktur

Antalet identitetsangrepp steg med 300 % senaste året. Skydda din identitetsinfrastruktur i fem steg.

Insikter om identitetssäkerhet

Azure AD Identity Protection upptäcker risker och låter dig definiera åtgärdsprinciper.

Säkerhetsrelaterade analyskontroller för hybrid identitet

Azure ATP och Microsoft Cloud App Security skyddar mot hot i molnet och lokala hot.

Satsa på varaktigt skydd

Nya hot dyker upp varje dag. Få de senaste säkerhetsråden för identitet i Microsoft Secure Score.
Photograph of an IT person wearing headphones standing at a table in a data center looking at a laptop.

Bygg upp den rätta identitetsgrunden

Anslut alla dina appar till en enda identitetsplattform i molnet för att få så mycket säkerhet och produktivitet som möjligt för din organisation.

Mer om identitets- och åtkomsthantering

Utveckla en stark strategi för identitetssäkerhet

Förbättra din identitetshanteringsstrategi

Förstärk ditt försvar mot cyberattacker

Processer för identitets- och åtkomsthantering

Ytterligare resurser

Graphic icon of two clouds stacked with one flowing into the other

Azure Active Directory

Graphic icon of a rectangular dialog box with horizontal lines representing communication

Azure AD Identity-blogg

Graphic icon of a shield with a star in the middle

Översikt över Azure AD

Graphic icon of a fingerprint

Identitetssäkerhet

Läs om Walmarts erfarenheter av Azure AD