Ladda ned Windows 11

Här följer tre alternativ för att installera eller skapa Windows 11-media. Utforska alla tre för att avgöra vilket som passar dig bäst.

Om du uppgraderar från Windows 10 rekommenderar vi att du väntar tills du får ett meddelande via Windows Update om att uppgraderingen är klar för din dator.

Gå till appen Datorhälsokontroll för att bekräfta att din enhet uppfyller minimisystemkraven för Windows 11, och kontrollera även status på versionsinformationen för Windows om kända problem som kan påverka din enhet.

Installationsassistenten för Windows 11

Det här är det bästa alternativet för att installera Windows 11 på din enhet. Klicka på Ladda ned nu för att komma igång.


 • Den här assistenten är till för de som vill:
  • Uppgradera en Windows 10-dator till Windows 11.

  Kontrollera om följande gäller dig innan du börjar:
  • Du har en Windows 10-licens.
  • Windows 10 (version 2004 eller senare) måste vara installerad på din dator för att du ska kunna köra installationsassistenten.
  • Din dator uppfyller enhetsspecifikationerna för Windows 11 om uppgraderingskrav och funktioner som stöds. Ytterligare maskinvarukrav kan förekomma för vissa funktioner. Vi rekommenderar också att du besöker datortillverkarens webbplats för information om uppdaterade drivrutiner och maskinvarukompatibilitet.
  • För att ladda ned Windows 11 krävs 9 GB ledigt diskutrymme på datorn.
  När du har laddat ned installationsassistenten:
  1. Klicka på Kör. Du måste vara administratör för att kunna köra det här verktyget.
  2. När verktyget har bekräftat att enhetens maskinvara är kompatibel kommer licensvillkoren att visas. Välj Accepteraoch Installera.
  3. När verktyget är klart klickar du på knappen Starta om nu för att slutföra installationen på datorn.
  4. Det kan ta lite tid att installera Windows 11, och datorn kommer att starta om några gånger.  Stäng inte av datorn 


  Obs! Installationsassistenten för Windows 11 körs inte på ARM-baserade datorer. Den stöds bara för datorer med x64-processorer. Installationsmedia för att installera Windows 11 på en annan dator finns i Skapa installationsmedia för Windows 11.

Skapa installationsmedia för Windows 11

Om du vill installera om eller göra en ren installation av Windows 11 på en ny eller begagnad dator kan du använda det här alternativet för att ladda ned verktyget för att skapa media och skapa ett startbart USB-minne eller en startbar DVD-skiva.

 • Innan du börjar
  För att komma igång behöver du först en licens för att installera Windows 11 eller ha en Windows 10-enhet som är kvalificerad för en uppgradering till Windows 11.

  Se till att du har:

  • En internetanslutning (leverantörsavgifter kan tillkomma).
  • Tillräckligt med lagringsutrymme på datorn, USB-minnet eller den externa enhet du laddar ned ISO-filen till.
  • En tom DVD-skiva med minst 8 GB utrymme (och en DVD-brännare) för att skapa en startbar skiva. Vi rekommenderar att du använder ett tomt USB-minne eller en tom DVD-skiva eftersom allt innehåll kommer att tas bort under installationen.
  • Om du får ett meddelande om att skivavbildningsfilen är för stor när du försöker bränna en startbar DVD-skiva från en ISO-fil kan du prova med en DVD-skiva med dubbla lager och högre kapacitet.
  Se till att datorn du vill installera Windows 11 på:

  • Har en 64-bitarsprocessor: Windows 11 kan bara köras på 64-bitarsprocessorer. För att kontrollera om din dator har 64-bitars CPU, gå till Inställningar > System > Om, eller sök på "systeminformation" i Windows och kontrollera under Systemtyp
   • Verktyget för att skapa media i Windows 11 skapar endast installationsmedia för x64-processorer. För ARM-baserade datorer bör du vänta tills du får ett meddelande via Windows Update om att uppgraderingen är klar för din dator.
  • Uppfyller systemkraven: Inte alla enheter som kör Windows 10 är kvalificerade för en Windows 11-uppgradering. Se enhetsspecifikationerna för Windows 11 om uppgraderingskrav och funktioner som stöds. Ytterligare maskinvarukrav kan förekomma för vissa funktioner. Vi rekommenderar också att du besöker datortillverkarens webbplats för information om uppdaterade drivrutiner och maskinvarukompatibilitet.
   • VARNING! Vi avråder från att installera Windows 11-media på en dator som inte uppfyller minimisystemkraven för Windows 11. Detta kan leda till kompatibilitetsproblem. Om du installerar Windows 11 på en dator som inte uppfyller kraven stöds den inte längre och har inte rätt till uppdateringar. Skador på datorn på grund av inkompatibilitet täcks inte av tillverkarens garanti.
  • Matchar ditt nuvarande språk: Du måste välja samma språk när du installerar Windows 11. Om du vill se vilket språk du använder går du till Tid och språki Inställningarna, eller Region på Kontrollpanelen.
  Skapa installationsmedia med verktyget för att skapa media:

  1. Efter att du har laddat ned det ska du köra verktyget för att skapa media. Du måste vara administratör för att kunna köra det här verktyget.
  2. Om du godkänner licensvillkoren väljer du  Acceptera.
  3. På sidan Vad vill du göra? väljer du Skapa installationsmedia för en annan datoroch väljer sedan Nästa.
  4. Välj språk, utgåva och arkitektur (64-bitars) för Windows 11.
  5. Välj vilket medium du vill använda:
   • USB-flashminne: Anslut ett tomt USB-flashminne med minst 8 GB utrymme. Allt innehåll på flashminnet kommer att tas bort.
   • ISO-fil:Spara en ISO-fil på datorn. Filen kan användas för att skapa en startbar DVD-skiva. När filen är nedladdad går du till den plats där den är sparad, eller väljer Öppna DVD-brännare och följer instruktionerna för att bränna filen på en DVD-skiva.
  När installationsmediet har skapats följer du stegen nedan för att använda det.

  1. Om du vill söka efter uppdateringar nu klickar du på Start-knappen och går till Inställningar > Windows Update och väljer Sök efter uppdateringar. Du kan också besöka datortillverkarens supportwebbplats för information om ytterligare drivrutiner som kan behövas.
   Obs! Drivrutiner för Surface-enheter finns på sidan Ladda ned drivrutiner och inbyggd programvara för Surface.

  Innan du installerar Windows 11 är det en bra idé att spara allt arbete och säkerhetskopiera datorn. Om du använde verktyget för att skapa media för att ladda ned en ISO-fil för Windows 11 bör du komma ihåg att bränna den på en DVD-skiva innan du följer dessa steg:

  1. Anslut USB-flashminnet eller mata in DVD-skivan på datorn där du vill installera Windows 11.
  2. Starta om datorn.
   • Om datorn inte startar automatiskt till USB- eller DVD-mediet kan du behöva öppna en startmeny eller ändra startordningen i datorns BIOS- eller UEFI-inställningar. 
   • Om du vill öppna en startmeny eller ändra startordningen måste du oftast trycka på en tangent (t.ex. F2, F12, Delete eller Esc) omedelbart efter att du startat datorn. Instruktioner om hur du öppnar startmenyn eller ändrar startordningen finns i dokumentationen som följde med datorn eller på tillverkarens webbplats.
   • Om du inte ser USB- eller DVD-medieenheten bland startalternativen kan du behöva kontakta datortillverkaren för att få instruktioner om hur du inaktiverar tillfälligt Säker start i BIOS-inställningarna.
   • Om det inte fungerar att ändra startmenyn eller ordningen och datorn omedelbart startar i det operativsystem du vill ersätta, är det möjligt att datorn inte hade stängts av helt. Se till att datorn stängs av helt genom att klicka på av/på-knappen på inloggningsskärmen eller startmenyn och välja Stäng av.
   Viktigt! Om du gjorde ändringar i startordningen i steg 2 kan det hända att den ursprungliga sidan Installera Windows visas efter att installationen har slutförts. För att åtgärda detta måste du återställa ändringarna av startordningen. Detta säkerställer att den interna enheten som du just installerade Windows på startar normalt.

  3. På sidan Installera Windows väljer du språk-, tid- och tangentbordsinställningar och väljer sedan Nästa.
  4. Välj Installera Windows.
Det här alternativet är till för användare som vill skapa ett startbart installationsmedium (USB-flashminne, DVD) eller en virtuell dator (.iso-fil) för att installera Windows 11. Den här nedladdningen är en ISO-fil för flera utgåvor och som kräver att du anger en produktnyckel för att låsa upp rätt version.

Välj nedladdning

 • Se till att du har:

  • En internetanslutning (leverantörsavgifter kan tillkomma).
  • Tillräckligt med lagringsutrymme på datorn, USB-minnet eller den externa enhet du laddar ned ISO-filen till.
  • En tom DVD-skiva med minst 8 GB utrymme (och en DVD-brännare) för att skapa en startbar skiva. Vi rekommenderar att du använder ett tomt USB-minne eller en tom DVD-skiva eftersom allt innehåll kommer att tas bort under installationen.
  • Om du får ett meddelande om att skivavbildningsfilen är för stor när du försöker bränna en startbar DVD-skiva från en ISO-fil kan du prova med en DVD-skiva med dubbla lager och högre kapacitet.
  Se till att datorn du vill installera Windows 11 på:

  • Har en 64-bitars CPU:Windows 11 kan bara köras på 64-bitars CPU:er. Du kan kontrollera om din dator har en 64-bitarsprocessorer genom att välja Inställningar > System > Om eller söka efter "systeminformation" i Windows och titta efter under Systemtyp.
   • ISO-filen i Windows 11 är endast tillgängligt för enheter med x64-processorer. För ARM-baserade datorer bör du vänta tills du får ett meddelande via Windows Update om att uppgraderingen är klar för din dator.
  • Uppfyller systemkraven: Inte alla enheter som kör Windows 10 är kvalificerade för en Windows 11-uppgradering. Se enhetsspecifikationerna för Windows 11 om uppgraderingskrav och funktioner som stöds. Ytterligare maskinvarukrav kan förekomma för vissa funktioner. Vi rekommenderar också att du besöker datortillverkarens webbplats för information om uppdaterade drivrutiner och maskinvarukompatibilitet.
   • VARNING! Vi avråder från att installera Windows 11-media på en dator som inte uppfyller minimisystemkraven för Windows 11. Detta kan leda till kompatibilitetsproblem. Om du installerar Windows 11 på en dator som inte uppfyller kraven stöds den inte längre och har inte rätt till uppdateringar. Skador på datorn på grund av inkompatibilitet täcks inte av tillverkarens garanti.
  När nedladdningen är klar kan du använda alternativet Verifiera nedladdningen för att säkerställa filens integritet.

  Installationsinstruktioner (DVD-skiva):

  1. Hitta mappen där du laddade ned ISO-filen för Windows 11.
   • Om du vill använda verktyget Bränn skivavbildning i Windows för att skapa installations-DVD:n högerklickar du på ISO-filen och väljer Egenskaper. På fliken Allmänt klickar du på "Ändra..." där det står "Öppnas med:" och väljer Utforskaren. Välj Verkställ. Detta aktiverar alternativet Bränn skivavbildningnär du högerklickar på ISO-filen.
   • Om du vill använda ett DVD-bränningsprogram från tredje part kan du högerklicka på ISO-filen och välja Öppna med .

  Installationsinstruktioner (ISO-fil):

  1. Om du vill installera Windows 11 direkt från ISO-filen utan att använda en DVD-skiva eller ett USB-flashminne kan du göra det genom att montera ISO-filen. Då utförs en uppgradering av ditt nuvarande operativsystem till Windows 11.
  2. Så här monterar du ISO-filen:
   • Gå till platsen där du laddade ned ISO-filen. Högerklicka sedan på ISO-filen och välj Egenskaper.
   • På fliken Allmänt klickar du på "Ändra..." där det står "Öppnas med:". Välj Utforskaren som program att öppna ISO-filer med och klicka på Verkställ.
   • Högerklicka på ISO-filen och välj Montera.
   • Detta skapar en "virtuell" startbar skiva. Dubbelklicka på den för att se filerna den innehåller. Dubbelklicka på setup.exe för att starta installationen av Windows 11.


*Din användning av verktygen för att skapa media på den här webbplatsen omfattas av Microsofts användningsvillkor för den här webbplatsen.

Windows 11