Vårt åtagande vad gäller en mer hållbar framtid

Vi på Microsoft ökar tempot i arbetet mot en mer hållbar framtid genom att minska vårt miljöavtryck, snabba upp vår forskning, hjälpa våra kunder att bygga hållbara lösningar och förespråka miljövänliga policyer.

Över ett decennium av framsteg mot en mer hållbar framtid

Vi på Microsoft ökar tempot i arbetet mot en mer hållbar framtid genom att minska vårt miljöavtryck, snabba upp vår forskning, hjälpa våra kunder att bygga hållbara lösningar och förespråka miljövänliga policyer.

Fokusområden

Vi fokuserar främst på att uppnå största möjliga påverkan inom följande områden i vårt hållbarhetsarbete:

En person som cyklar framför en Microsoft-skylt.

Vi arbetar vidare mot våra mål för minskade koldioxidutsläpp

Vi har minskat våra utsläpp med motsvarande 15,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Vindkraftverk och en lila solnedgång

En minskning av direkta utsläpp med 9,5 miljoner ton

Vi har sänkt energiförbrukningen med 10 procent i de 125 byggnaderna på Microsofts huvudområde. Det har även resulterat i minskade koldioxidutsläpp.

En utomhusbild på en hållbar anläggning

Intern koldioxidavgift

Vi införde 2012 en intern koldioxidavgift, vilket gör våra företagsdivisoner ekonomiskt ansvariga för att minska sina koldioxidutsläpp.

Rör och ledningar i taket i en anläggning

Minskning av Microsofts koldioxidavtryck

Nya affärsmodeller och molnbaserade tekniker har bidragit till att minska våra koldioxidutsläpp globalt.

Gröna böljande kullar med glest placerade träd

Åtaganden om grönare datacenter

Microsoft har ställt upp ett mål om att använda 60 procent förnybar energi senast 2020.

Vindkraftverk på ett fält

Årliga inköp av 1,1 miljard kWh grön energi

Den amerikanska miljöskyddsmyndigheten (EPA) konstaterade att Microsoft var den tredje största köparen av grön energi i USA under 2012.

Vattendroppar i ett rör som vetter ut mot en stad..

Vattenpositivt senast 2030

Vi på Microsoft kommer att minska vår vattenanvändning samtidigt som vi kommer att fylla på och öka vattentillgången i de regioner med begränsad vattentillgång där vi är verksamma.

Vatten som rinner genom en djup floddal

Hantering av vattenanvändningen via proaktiva metoder

Vi skapar och utvecklar verktyg och tjänster som hjälper till att hantera världens vattenutmaningar, bland annat knapphet, föroreningar och världshavens hälsotillstånd.

Händer fyllda med vatten från en vattenkälla nedanför dem

Bättre vattenhantering

Så här hjälper AI dig att säkra det vatten som behövs för din framtid.

Ett litet vattenfall

Framtiden för vårt vatten

Varför Microsoft anser att framtiden för vårt vatten är beroende av framtiden för teknisk innovation.

En person som arbetar i en lagerlokal tittar på lagret

Ansvarsfull anskaffning, återvinning och bortskaffande

Vi på Microsoft följer strikta miljökriterier för tillverkningen av varje enhet och överträffar lagkraven för specifika material i avsikt att arbeta förebyggande med att minska riskerna vid hanteringen av kemiska ämnen.

Mark Freeman, Microsoft Dining Services, och Mohan Reddy Guttapalem, Senior Facilities Manager, håller i utmärkelsen för nollavfall-certifiering på guldnivå

Nollavfall-certifiering

Zero Waste Business Council i USA tilldelade Microsofts huvudkontor en nollavfall-certifiering på guldnivå.

Tillbaka till flikar

Håll dig informerad om Microsofts nyheter om och initiativ för hållbarhet

Håll dig informerad om Microsofts nyheter om och initiativ för hållbarhet

Registrera dig om du vill få regelbundna nyheter via e-post om Microsofts lösningar för hållbarhet.

Följ Microsoft