Få ett enklare sätt att bedöma och hantera efterlevnadsrisken

Photograph of person in an office standing behind a large desk looking out window. On the desk are multiple monitors and a Surface Book along with multiple other traditional office tools and supplies.
Photograph of device screen with Compliance Manager interface displayed with graphics and information represented

Utföra riskbedömningar med Efterlevnadshanteraren

Efterlevnadshanteraren är en Microsoft Cloud-lösning som hjälper dig att uppfylla komplexa efterlevnadskrav med löpande riskbedömningar, uppföljningsbara insikter och en förenklad efterlevnadsprocess.

Efterlevnad är ett delat ansvar

Att uppnå efterlevnad i molnet är ett delat ansvar. Microsoft har implementerat och testat kontroller som kan hjälpa dig att uppfylla dina behov av säkerhet, sekretess och efterlevnad. Du som kund har ansvar för att identifiera och upprätthålla kontroller som gäller för ditt företag. Microsoft tillhandahåller resurser för att hjälpa dig uppnå detta mål.

Photograph of two people standing and looking at a Surface Studio monitor, one is touching the screen
Photograph of three people seated at a table with a laptop talking

Ramverk för molnkontroll

Över 1 900 kontroller i Microsofts ramverk för efterlevnad hjälper oss att hålla oss uppdaterade med ständigt föränderliga branschföreskrifter runt om i världen.

Riskbedömningar

Utför riskbedömningar i Microsofts molntjänster. Få detaljerad information om våra åtgärder samt verktyg och vägledning för att bedöma och implementera dina egna kontroller.

Photograph of people in a conference room, most are seated with laptops, one is standing and talking to the group
Photograph of person seated at a desk in a large open office working on a desktop computer

Oberoende granskningar

Microsoft granskas regelbundet och skickar även in självutvärderingar till tredje parts revisorer. De utför i sin tur djupgående granskningar när det gäller implementering och effektivitet av säkerhets-, efterlevnads- och sekretesskontroller.

Efterlevnadserbjudanden

Microsoft ger dig en omfattande uppsättning efterlevnadserbjudanden som hjälper organisationer att uppfylla de nationella, regionala och branschspecifika krav som reglerar insamlingen och användningen av kunddata.

Photograph of two people sitting across from each other at a desk in an office talking, one has a Surface Book

Kundberättelser

Abrona förbereder för GDPR med Microsoft

Abrona logo

"Idag kan vi försäkra vår styrelse om att vi vidtar alla nödvändiga steg för att distribuera en mycket säker Office 365-lösning som följer gällande bestämmelser. Enligt vår mening är Efterlevnadshanteraren en fantastisk produkt."

Nick Postma, IT Manager, Information and Communication Technology Strategy

Stade de France skyddar data i molnet

E-böcker och white paper

Förenkla efterlevnaden

Navigera i datasekretesslandskapet

Se bortom GDPR

Azure SOC 1

Läs Azure och Azure Government SOC 1 Type 2-rapporten.

Visa rapporten

Dynamics 365 SOC 1

Läs Dynamics 365 SOC 1 Type 2-rapporten.

Visa rapporten

Office 365 SOC 1

Läs Office 365 SOC 1 SSAE 16 Type II-granskningsrapporten.

Visa rapporten

Azure SOC 2

Läs Azure och Azure Government SOC 2 Type 2-rapporten.

Visa rapporten

Dynamics 365 SOC 2

Läs Dynamics 365 SOC 2 AT 101 Type II-granskningsrapporten.

Visa rapporten

Office 365 SOC 2

Läs Office 365 SOC 2 AT 101 Type II-granskningsrapporten.

Visa rapporten

ISO 27001 och 27018

Läs ISO 27001 och 27018-granskningsbedömningsrapporten för allt från Azure till Intune.

Visa rapporten

Dynamics 365 ISO 27001

Läs Dynamics 365 (tidigare Dynamics CRM) ISO 27001-granskningsbedömningsrapporten 2017.

Visa rapporten

Dynamics 365 ISO 27018

Läs Dynamics 365 ISO 27018-granskningsbedömningsrapporten.

Visa rapporten

Office 365 ISO 27001, 27018, 27017

Läs Office 365 ISO 27001, ISO 27018 och ISO 27017-granskningsbedömningsrapporten.

Visa rapporten

Azure-säkerhetsbedömning

Läs Azure-säkerhetsbedömningen.

Visa bedömningen

Dynamics 365-säkerhetsbedömning

Läs Dynamics 365-säkerhetsbedömningen.

Visa bedömningen

Office 365-säkerhetsbedömning

Läs Office 365-säkerhetsbedömningen.

Visa rapporten

Office 365 ledningssammanfattning

Läs ledningssammanfattningen för Office 365-arkitektur och granskningsrapporter.

Visa rapporten

Vanlig frågor om Office 365 ISO

Läs vanliga frågor och svar om Office 365 ISO 27001:2013 och ISO 27018:2014.

Visa rapporten

  

Ytterligare resurser

Graphic icon of two clouds overlapping with one flowing into the other

Förtroendeverktyg och förtroendedokument

Utvärdera våra molntjänster med mer detaljerad information samt hjälp från Efterlevnadshanteraren.

Graphic icon representing a guide with a checkmark on the cover

Efterlevnadsguider

Få detaljerad vägledning om hur du uppfyller specifika efterlevnadskrav i olika regioner och branscher.

Graphic icon representing an architect’s triangle and ruler

Azure Blueprints

Hitta information om hur du skapar molnbaserade program som följer bestämmelserna i GDPR, PCI-DSS, HIPAA med flera.

Graphic icon of a rectangle with a shield and a horizontal line on the front

Genomgång av Efterlevnadshanteraren

Lär dig använda Efterlevnadshanteraren med denna interaktiva steg-för-steg-guide.

Graphic icon of a magnifying glass

Datasekretessresurser

Se hur Microsoft stödjer GDPR-principen om ansvarsskyldighet, bland annat konsekvensbedömning avseende dataskydd, begäranden från registrerade personer och dataintrång.

Graphic icon representing three stacked boxes with three checkmarks

Efterlevnad i Asien

Få bättre förståelse för juridisk och regelmässig efterlevnad i Asien.

Bedöma och hantera efterlevnadsrisken