Inbyggda skydds- och styrningslösningar

Built-in protection and governance solutions

Dina data ökar explosionsartat, kraven växer och företaget utvecklas. Hur skyddar du och styr dina data? Microsoft 365 hjälper dig att hantera och skydda dina växande digitala tillgångar, uppfylla efterlevnadskraven och bibehålla kontinuiteten i företaget.


Dra nytta av smarta funktioner för att hantera data

Klassificera, etikettera och styr data med inbyggda, programövergripande funktioner som möjliggör omfattande styrning. Etikettera automatiskt och publicera etiketter så att slutanvändarna kan behålla, ta bort, stämma av med mera.

Photograph of person looking at a laptop and touching the screen

Avancerad datastyrning

Importera, styr och övervaka dina affärsdata så att du kan styra kvarhållning och borttagning av innehåll.

Övervakning

Uppfyll interna eller lagstadgade krav med intelligent övervakning av all e-post och Microsoft Teams.

Hantering av arkivhandlingar

Använd en filplanshanterare och arkivetiketter för granskning av kvarhållning och disposition i Microsoft 365.

Photograph of two men standing at a counter looking at a laptop, one is typing

Dra nytta av kryptering för att skydda dina Microsoft 365-data

Dina data krypteras både i vila och under överföring med Microsoft 365. Ytterligare krypteringskontroller erbjuder ytterligare dataskydd som hjälper dig att uppfylla efterlevnadsbehoven.

Meddelandekryptering i Office 365

Skydda e-post i Office 365 och dela och samarbeta på ett säkert sätt med vem som helst på valfri enhet.

Avancerad meddelandekryptering i Office 365

Administratörerna kan inaktivera och återkalla åtkomst till krypterade e-postmeddelanden via en säker webbportal.

Kundnyckel i Office 365

Du kan tillhandahålla och kontrollera krypteringsnycklar för Office 365-data i vila och göra det lättare att uppfylla efterlevnadsbehoven.

Tillämpa ingen stående åtkomst

Skydda data genom att styra och hantera privilegierad åtkomst för Microsofts tjänsttekniker och dina egna klientadministratörer med åtkomst bara för den tid och den omfattning som behövs.

Photograph of a person standing at a desk about to touch the screen of a Surface Studio monitor

Customer Lockbox i Office 365

Öka kontrollen med uttrycklig åtkomstauktorisation för tjänståtgärder med hjälp av Customer Lockbox.

Privileged Access Management i Office 365

Styr noga den privilegierade administratörsåtkomsten till specifika uppgifter (uppgiftsbaserad åtkomstkontroll) i Office 365. 

Azure AD Privileged Identity Management

Hantera, styr och övervaka åtkomst till resurser i Azure AD, Azure, Office 365 och andra tjänster.


Kundberättelse

EMCOR logo

EMCOR går över till molnet och bygger upp en intelligent arbetsplats med Microsoft 365

Med de molnbaserade arbetsplatstjänsterna i Microsoft 365 har EMCOR Group möjlighet att samarbeta mer effektivt över flera avdelningar och affärsenheter.

White paper, rapporter och guider

White paper om Microsoft 365-kryptering

Lär dig mer om dataskydd och datastyrning

Datastyrning för efterlevnad

  

Snabba på efterlevnaden

  

Ytterligare resurser

Graphic icon of a padlock with a keyhole in the middle

Guide för Privileged Access Management

Hantera och styr uppgifter för privilegierad administratörsåtkomst i Office 365 med denna interaktiva guide.

Graphic icon with two rectangular shapes representing documents, the one in front with horizontal lines representing information

Interaktiv guide för datastyrning

Hantera ditt innehålls livscykel med Avancerad datastyrning i Office 365.

Graphic icon of two overlapping documents representing a guide

Guide för Avancerad meddelandekryptering

Inaktivera åtkomst till och återkalla krypterade e-postmeddelanden för externa mottagare med den här interaktiva guiden.

Inbyggda skydds- och styrningslösningar