Datahantering hos Microsoft

Två personer som arbetar tillsammans med en Surface Pro i studioläge. En av dem dricker en smoothie.

Skydda och hantera dina kunddata

Du äger dina data

Microsoft använder endast dina  kunddata  för att tillhandahålla överenskomna tjänster, och i de syften som överensstämmer med att tillhandahålla dessa tjänster. Vi delar inte dina data med våra annonsstödda tjänster och vi utnyttjar dem inte heller för marknadsföring eller annonsering. Om du lämnar tjänsten vidtar vi nödvändiga åtgärder för att säkerställa att du fortsätter att äga dina data.1

En person som använder en Surface Pro i laptop-läge på en flygplats
En person som sitter i en soffa och använder en Surface Pro med rött tangentbord

Vi använder eller delar inte kunddata för annonsering

Vi delar inte data med annonsstödda tjänster och utnyttjar dem inte för marknadsföring. Vår policy stöds av avtal och följer internationell praxis för sekretess i molnet, ISO-IEC 27018.

Hur använder vi data för att förbättra tjänsten?

Felsökning

Felsökning används för att förhindra, upptäcka och åtgärda problem som påverkar tjänsternas funktion.

Funktionsförbättring

Pågående förbättringar av funktioner omfattar bättre tillförlitlighet och skydd för tjänster och data.

Anpassad kundupplevelse

Data används för att tillhandahålla anpassade förbättringar och en bättre kundupplevelse.

Vad händer med dina data om du lämnar tjänsten?

Microsoft styrs av strikta standarder och tar bort kunddata i molnet från de system som ligger under vår kontroll, skriver över lagringsresurser innan de återanvänds och rensar eller förstör maskinvara som avställts.

 • I våra  Microsoft produktvillkor förbinder sig Microsoft att använda specifika processer när en kund lämnar en molntjänst eller prenumerationen upphör. Detta omfattar att radera kunddata från system som ligger under vår kontroll.

  • Om du avslutar en molnprenumeration eller den upphör (utom för utvärderingsversioner), lagrar Microsoft dina kunddata i ett konto med begränsad funktion i 90 dagar (”kvarhållningsperioden”) för att ge dig tid att extrahera data eller förnya prenumerationen. Under denna period skickar Microsoft flera meddelanden, så att du blir tydligt förvarnad om den kommande borttagningen av data.

  • Efter kvarhållningsperioden på 90 dagar inaktiverar Microsoft kontot och tar bort kunddata, inklusive eventuella cachelagrade kopior och säkerhetskopior. För de tjänster som omfattas sker borttagningen inom 90 dagar efter det att kvarhållningsperioden är slut. (De tjänster som omfattas definieras i avsnittet Databehandlingsvillkor i Microsofts produktvillkor.)

  När kunddata finns i miljöer med flera klienter i Microsofts företagstjänster i molnet är vi noggranna med att logiskt separera kunddata. Det hjälper till att förhindra att en kunds data läcker in i en annan kunds data, vilket även hjälper till att blockera kunder från att få åtkomst till en annan kunds borttagna data.

 • Om en diskenhet som används för lagring får ett maskinvarufel blir den raderad eller förstörd på ett säkert sätt innan Microsoft returnerar den till tillverkaren för utbyte eller reparation. Data på enheten skrivs över fullständigt för att säkerställa att data inte kan återställas med några medel.

  När sådana enheter avställs rensas de eller förstörs enligt riktlinjerna i NIST 800-88 för mediesanering.

Datapolicy för Microsoft-tjänster

Dataskydd i Azure

”Databorttagning” beskrivs på sidan 21 i dokumentet Dataskydd i Azure.

Dataåtkomst i Dynamics 365

Mer information om dataåtkomst i Dynamics 365.

Datahanteringsresurser

Microsofts datakategorier

Var dina data finns

Vem får tillgång till dina data?

Listor över underleverantörer som hanterar data

Hantering av myndighetsbegäranden

Ytterligare resurser

Microsofts sekretesspolicy

Läs mer om personliga data som Microsoft hanterar, hur hanteringen går till och i vilket syfte.

Microsofts licensieringsvillkor

Licensieringsvillkor och ytterligare information för Microsofts volymlicensieringsprogram.

Sekretesskydd

Microsoft vinner målet för sekretesskydd för kunderna.

 • [1] Informationen på denna sida gäller inte för Bing söktjänster eller Windows, förutom för Microsoft Defender för Endpoint, Desktop Analytics-tjänster och Windows konfiguration för diagnostiska databearbetning.

Följ Microsoft