Stöd för GDPR-principen om ansvarsskyldighet

Microsoft-tjänster som hjälper dig att uppfylla GDPR-principen om ansvarsskyldighet när det gäller begäranden från registrerade personer, meddelanden om dataintrång och utvärderingar av dataskyddspåverkan.

Få tillgång till dokumentation om GDPR-principen om ansvarsskyldighet

Få information om de funktioner i Microsoft-tjänster du kan använda till att uppfylla särskilda GDPR-krav. Få tillgång till dokumentation som hjälper dig uppfylla GDPR-principen om ansvarsskyldighet och ger dig ökad kunskap om de tekniska och organisatoriska åtgärder Microsoft har vidtagit till stöd för GDPR. Du får tillgång till dokumentation för utvärderingar av dataskyddspåverkan, begäranden från registrerade personer och meddelanden om dataintrång vilken du kan införliva i ditt eget program för att uppfylla ansvarsskyldigheten enligt GDPR.


Dokumentation för GDPR-principen om ansvarsskyldighet

Beredskapschecklista för ansvarsskyldighet

Ett praktiskt sätt att få information som du kan behöva för att stödja GDPR vid användning av Microsoft-tjänster.

Meddelande om dataintrång

Microsoft identifierar och åtgärdar personuppgiftsincidenter och meddelar personuppgiftsansvariga enligt GDPR.

Utvärderingar av dataskyddspåverkan

Så här hjälper Microsoft organisationer att uppfylla kraven på utvärdering av dataskyddspåverkan.

Begäranden från registrerade personer

Så här hjälper Microsoft personuppgiftsansvariga att hantera begäranden från registrerade personer i enlighet med GDPR.


Kundavtal

Villkor för Online Services

Du hittar Microsoft avtalsmässiga åtaganden gällande GDPR i villkoren för Online Services.

Villkor för Microsoft-produkter

Microsoft utökar åtagandet gentemot GDPR-kraven till alla volymlicenskunder.

Dataskyddstillägg

Microsoft-tjänster utökar åtagandet gentemot Microsoft Consulting Services-kunder och andra.


Microsoft-kontroller för GDPR-efterlevnad

Besök efterlevnadshanteraren

Granska och inför kontroller som används av Microsoft till stöd för att uppfylla kraven i GDPR.

Mappning av GDPR-kontroller

Få åtkomst till en omfattande mappning av Microsoft-kontroller för GDPR-krav.

Vanliga frågor och svar om GDPR-efterlevnad

Läs om våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig och vårt eget åtagande för efterlevnad med GDPR.