Intelligent säkerhet

Windows 10 ändrar säkerhetshanteringen i företag och organisationer genom att skydda användarnas identitet, enheter och information med en omfattande, informationsdriven lösning som du bara kan få från Microsoft.

People working in conference rooms and at desks in the security detection center

Utformat för att vara den säkraste plattformen för företag

Att hantera flera olika säkerhetslösningar är komplicerat med nya och mer komplexa hot. För dagens hot krävs en annan metod. Microsofts kunder kan nu få intelligent slutpunktssäkerhet som är inbyggd i själva plattformen, inte fastskruvad utanpå.

Minska attackytan

Avlägsna attackytor och -vektorer som skadlig kod och angripare utnyttjar för att kompromettera enheter.
MER INFORMATION

Nästa generations skydd

Identifiera och blockera snabbföränderliga varianter av skadlig kod och fillösa attacker med hjälp av nästa generations beteendeövervakning och molnbaserade skydd i Microsoft Defender ATP.

MER INFORMATION

Slutpunktsidentifiering och åtgärder

Microsoft Defender ATP övervakar beteenden och angreppsteknik för att identifiera och agera på avancerade attacker.

MER INFORMATION

Automatiserad undersökning och åtgärd

Microsoft Defender ATP använder artificiell intelligens för att automatiskt undersöka aviseringar och åtgärda komplexa hot på några minuter.

MER INFORMATION

Säkerhetsstatus

Den intelligenta säkerheten utvärderar status för organisationens befintliga säkerhet och ger rekommendationer för förbättring av säkerhetsstatusen.
MER INFORMATION

Hanterad jakt

Ett extra lager kontroll och analys som bidrar till att kritiska hot inte förbises.

Fullständig diskkryptering

Microsoft BitLocker ger oöverträffat skydd och återställning av dina mest känsliga data om en enhet tappas bort eller blir stulen.
MER INFORMATION

Skydd mot dataläckage

Lås enheter för att förhindra oavsiktligt dataläckage mellan sociala kanaler, e-post, det offentliga molnet och flyttbar lagring.
MER INFORMATION

Multifaktorautentisering

Det har aldrig varit enklare att sluta använda lösenord än med Windows Hello1som ger en standardbaserad multifaktorlösning.

MER INFORMATION

Skydd av autentiseringsuppgifter

Den senaste virtualiseringsbaserade säkerheten skyddar domäner och genererade autentiseringsuppgifter genom att isolera dem från operativsystemet som kan ha komprometterats.
MER INFORMATION

Centraliserad konfiguration

Konfigurera hela säkerhetsstacken centralt med Intune2 eller System Center Configuration Manager.2

Säkerhetsanalys

Instrumentpanelen för säkerhetsanalys ger ökad medvetenhet om säkerhetsstatus med insikter som förbättrar organisationens övergripande säkerhetspoäng.

Mer information om funktioner i Windows 10

Utforska de många sätt som Windows 10 hjälper företaget att fungera säkrare, effektivare och mer produktivt.

Resurser1 För Windows Hellos biometriska inloggning krävs speciell maskinvara, bland annat fingeravtrycksläsare, upplyst IR-sensor eller annan biometrisk sensor.
2 Produkten säljs separat.