பிரதான உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்
உள்நுழை
Document
இந்த தகவலிறக்கம் குறித்த விரிவான விளக்கம் தமிழ் மொழியில் விரைவில் கிடைக்கும். அதுவரையில் உங்கள் வசதிக்காக, விளக்கம் ஆங்கிலத்தில் தரப்பட்டுள்ளது.
இலவசம்
Application
கூடுதல் மொழிகளில் திருத்துவதை Microsoft Office பிழைத்திருத்தும் கருவிகள் செயலாக்குகின்றன.
இலவசம்
Application
உங்கள் வலைப்பதிவிடல் அனுபவத்தை Windows Live Writer சுகமானதாக மாற்றுகிறது. நீங்கள் புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள் போன்றவற்றைச் சேர்க்கலாம், அனைத்தையும் வடிவமைக்கலாம், மேலும் பெரும்பாலான வலைப்பதிவு சேவைகளில் வெளியிடலாம். "பதிவிறக்கு" என்பதைக் ...
இலவசம்
SDK
இந்த தகவலிறக்கம் குறித்த விரிவான விளக்கம் தமிழ் மொழியில் விரைவில் கிடைக்கும். அதுவரையில் உங்கள் வசதிக்காக, விளக்கம் ஆங்கிலத்தில் தரப்பட்டுள்ளது.
இலவசம்
Application
Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – தமிழ், Microsoft Office 2010 நிரல்கள் பலவற்றுக்கு தமிழ் மொழியில் இடைமுகத்தை வழங்குகிறது.
இலவசம்
Application
Windows 7 மொழி இடைமுகத் தொகுப்பு (LIP) பகுதியாக மொழிமாற்றப்பட்ட பயனர் இடைமுகத்தை Windows 7 -இன் அதிகம் பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளுக்காக வழங்குகிறது.
இலவசம்
Application
இந்த தகவலிறக்கம் குறித்த விரிவான விளக்கம் தமிழ் மொழியில் விரைவில் கிடைக்கும். அதுவரையில் உங்கள் வசதிக்காக, விளக்கம் ஆங்கிலத்தில் தரப்பட்டுள்ளது.
இலவசம்
Service Pack
Office 2003 மொழி இடைமுகத் தொகுப்பிற்கு சமீபத்திய புதுப்பித்தல்களை Office 2003 Service Pack 3 க்கான மொழி இடைமுகத் தொகுப்பானது வழங்கும்.
இலவசம்
Tool
Microsoft காப்ஷன்ஸ் லாங்க்வேஜ் இன்டர்ஃபேஸ் பேக் (CLIP) என்பது டூல்டிப் காப்ஷன்களைப் பயன்படுத்தி ஆங்கிலப் பயனர் இடைமுகச் சொற்களின் மொழிபெயர்ப்புகளைக் காட்சிப்படுத்தும் ஒரு எளிமையான மொழிபெயர்ப்புக் கருவியாகும்.
இலவசம்
Application
பட்டன்கள், மெனுக்கள் மற்றும் உரையாடல் பெட்டிகள் போன்றவற்றை காட்சி அம்சங்களின் மொழியாக்கத்தை வேறு மொழிகளில் காண்பிப்பதற்கு திரை உதவிக்குறிப்பு மொழியைப் பயன்படுத்தவும்.
இலவசம்