₹ 109.00
முறைமைத் தேவைகள்

விளக்கம்

Use this application use for any matrix oriented calculation. This app is can calculate Matrix plus, minus, multiplication, inverse, determinant, Adjoint Matrix, Transpose, Square, cube, identity Matrix functions. This application content ads.

ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்

கூடுதல் தகவல்

வெளியிட்டது

Apphub_Cosmos.sp963

பதிப்புரிமை

Mr. Sourav Paria

டெவலப்பர்

Mr. Sourav Paria

வெளியீடு தேதி

25-07-2017

தோராயமான அளவு

17.54 MB

வயது தரமதிப்பீடு

வயது 3 மற்றும் மேல்


இந்தப் பயன்பாடு இதனை செய்யமுடியும்

உங்கள் இணைய இணைப்பை அணுகவும்

நிறுவல்

உங்கள் Microsoft கணக்கில் உள்நுளையும்பொழுது இந்த பயன்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளவும் மற்றும் பத்து Windows 10 சாதனங்கள் வரை நிறுவவும்.

இந்தத் தயாரிப்பு உங்கள் அக வன் இயக்ககத்தில் நிறுவப்பட வேண்டும்.

ஆதரிக்கப்படும் மொழி

English (United States)

வெளியீட்டாளர் தகவல்

அணி கணிப்பான் ஆதரவு


இந்தத் தயாரிப்பைத் தெரிவி

உள்நுழை இந்த பயன்பாடு Microsoftக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்