₹ 104.00
₹ 104.00
முறைமைத் தேவைகள்

விளக்கம்

8 Ball Billiards Pool is a modern arcade-style billiards game with single and two-player games. If you like relaxing 8-ball games, then this game is for you! This is a real 3D pool experience you have never seen on a mobile device. Unlike other billiards games, 3D billiards provides a high-definition view of billiards (also known as pocket billiards) because it should be played in the real world. With Billiards City, gameplay is king! 8 Ball Billiards 3D uses the latest technology to create the most exciting and realistic billiard simulator. With stunning high-definition graphics, excellent playability and ultra-realistic sphere physics, you can experience the pool like never before. From beginners to professionals, challenge a new level of fashion with various abilities. Hone your skills, improve your game and defeat your opponents to get a chance to enter a new city bar, win trophies and become the acclaimed billiard city champion! main feature Single amazing single player mode with precise ball physics and powerful simulation 🎱Realistic 3D ball animation 🎱Touch the joystick to move 🎱Super smooth control devices, such as mini-clip pool 8 balls Turn sideways, focus, jump the ball, pass the level in one stroke! Tap and swipe to aim. Drag and loosen to strike. Ball basin! Enjoy billiards. You will become the next master of billiards! Please join us and have fun!

ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்

கூடுதல் தகவல்

வெளியிட்டது

Central software

வெளியீடு தேதி

08-12-2020

தோராயமான அளவு

4.48 MB

வயது தரமதிப்பீடு

வயது 3 மற்றும் மேல்


இந்தப் பயன்பாடு இதனை செய்யமுடியும்

உங்கள் இணைய இணைப்பை அணுகவும்

நிறுவல்

உங்கள் Microsoft கணக்கில் உள்நுளையும்பொழுது இந்த பயன்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளவும் மற்றும் பத்து Windows 10 சாதனங்கள் வரை நிறுவவும்.

ஆதரிக்கப்படும் மொழி

English (United States)

கூடுதல் விதிமுறைகள்

பரிவர்த்தனை விதிமுறைகள்

இந்தத் தயாரிப்பைத் தெரிவி

உள்நுழை இந்த விளையாட்டை Microsoftக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்