₹ 59.00
₹ 59.00
முறைமைத் தேவைகள்

விளக்கம்

Block Puzzle Classic Pro is a world-famous Tetris-style game! The Tetris you know and love has brand new functions and gameplay. In this easy-to-learn but difficult-to-master puzzle game, keep your mind clear and stay calm to prevent things from getting hot. This is the new mania-style block puzzle Tetris! The more jewelry pieces you clear, the higher the score. Remember: Do not fill the entire screen with Gems. ✥✥ ■Various blocks and color graphics ■No time limit, no color matching ■Interesting sound effects ■Suitable for relaxation and brainstorming ■Suitable for adults and children ■Easy to play but difficult to master Let's enjoy this classic jewelry puzzle game! Once you start, you will never stop! ✥✥

ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்

கூடுதல் தகவல்

வெளியிட்டது

Central software

வெளியீடு தேதி

08-12-2020

தோராயமான அளவு

7.7 MB

வயது தரமதிப்பீடு

வயது 3 மற்றும் மேல்


இந்தப் பயன்பாடு இதனை செய்யமுடியும்

உங்கள் இணைய இணைப்பை அணுகவும்

நிறுவல்

உங்கள் Microsoft கணக்கில் உள்நுளையும்பொழுது இந்த பயன்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளவும் மற்றும் பத்து Windows 10 சாதனங்கள் வரை நிறுவவும்.

ஆதரிக்கப்படும் மொழி

English (United States)

கூடுதல் விதிமுறைகள்

பரிவர்த்தனை விதிமுறைகள்

இந்தத் தயாரிப்பைத் தெரிவி

உள்நுழை இந்த விளையாட்டை Microsoftக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்