இலவசம்
முறைமைத் தேவைகள்

விளக்கம்

Bubble Poke is addictive classic logic game. Simple bubble popping game. Select 2 or more adjacent bubbles with the same color and pop them. The more bubbles you pop in a single tap – the more points you earn for every bubble. The goal of the game is to break as many groups of bubbles as possible. A group of bubbles consists of two or more adjacent bubbles of the same color. Bubble Breaker is an entirely free-to-play game and contains an endless number of levels which are great for all ages and skill levels. The simple but traditional game play is perfect for people who want to stay active and people looking for a fun new Bubble Shooter Breaker to play. How to Play Bubble poke: 1. Use your mouse to tap on the bubbles. 2. Match 2 or more bubbles to burst them. 3. Pop Bubbles until you reach the target score. 4. Continue until there no more bubbles left to pop. Play a simple and addictive casual game.

ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்

கூடுதல் தகவல்

வெளியிட்டது

Hero Craft PvP Games

வெளியீடு தேதி

06-03-2020

தோராயமான அளவு

25.36 MB

வயது தரமதிப்பீடு

வயது 3 மற்றும் மேல்


இந்தப் பயன்பாடு இதனை செய்யமுடியும்

உங்கள் இணைய இணைப்பை அணுகவும்

நிறுவல்

உங்கள் Microsoft கணக்கில் உள்நுளையும்பொழுது இந்த பயன்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளவும் மற்றும் பத்து Windows 10 சாதனங்கள் வரை நிறுவவும்.

ஆதரிக்கப்படும் மொழி

English (United States)

கூடுதல் விதிமுறைகள்

பரிவர்த்தனை விதிமுறைகள்

இந்தத் தயாரிப்பைத் தெரிவி

உள்நுழை இந்த விளையாட்டை Microsoftக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்