இலவசம்பயன்பாட்டில் வாங்குதல்களை ஆதரிக்கிறது
+ பயன்பாட்டில் வாங்குதல்களை ஆதரிக்கிறது
இலவசம்+
முறைமைத் தேவைகள்

விளக்கம்

Bubble Pop Origin: an addictive bubble pop adventure! Match 3 to blast & drop colorful balls in this addictive bubble shooter game! Explore caves filled with treasure as you blast your way to the top! Use your bubble shooter to break pots, collect gems, and more as you challenge a variety of levels! Will you be able to finish the level before you run out of shots? Pop your way through challenging puzzles using a combination of skill, strategy, and luck. Enjoy hours of ball pop fun - perfect for killing time both at home or out and about! Challenge yourself to get the highest score possible on each level, earning stars and coins with each success! An accurate guiding line will help you to make tricky shots off the wall. Aim, match, and shoot carefully to pop bubbles and drop as many as possible! Get combos to charge up special boosters and super-charge your shots! Blast your way to victory in these free bubble pop games! Don't miss out on the chance for adventure, and download today! HOW TO PLAY • Use the guiding line to aim your shooter and release where you want! • Match 3 or more bubbles to make them pop! • Use less shots to score higher and try to earn 3 stars. • Create powerful boosters & items to help you blast through levels. NOTES • Bubble Pop Origin! Puzzle Game contains ads like video and house ads. • Bubble Pop Origin! Puzzle Game is free to play, but you can purchase in-app items. PRIVACY POLICY https://www.bitmango.com/privacy-policy/

ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்

அம்சங்கள்

  • Daily spinner to earn coins or special boosters!
  • Hundreds of unique levels with various fun challenges!
  • Easy to learn but difficult to master.
  • No WiFi needed. Play anytime, anywhere.
  • Play everyday to get special rewards!
  • Shooting sounds and gorgeous visual effects.
  • Optimized for tablets & smartphones

கூடுதல் தகவல்

வெளியிட்டது

BitMango

டெவலப்பர்

BitMango

வெளியீடு தேதி

20-10-2020

தோராயமான அளவு

118.97 MB

வயது தரமதிப்பீடு

வயது 3 மற்றும் மேல்


இந்தப் பயன்பாடு இதனை செய்யமுடியும்

உங்கள் இணைய இணைப்பை அணுகவும்

நிறுவல்

உங்கள் Microsoft கணக்கில் உள்நுளையும்பொழுது இந்த பயன்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளவும் மற்றும் பத்து Windows 10 சாதனங்கள் வரை நிறுவவும்.

ஆதரிக்கப்படும் மொழி

English (United States)இந்தத் தயாரிப்பைத் தெரிவி

உள்நுழை இந்த விளையாட்டை Microsoftக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்