இலவசம்
முறைமைத் தேவைகள்

விளக்கம்

Glow Block Puzzle is a relax puzzle legend game. It will train your brain in this puzzle mania. This is the most interesting block puzzle game in your hands have ever held. Once you start, you'll be hooked. you can play games for free! Glow puzzle is incredibly intuitive and fun for all ages and skill levels. It is also the funny way to train your brain and keep mind sharping! Let's enjoy a simple and addictive glow puzzle legend! It contains the Global Ranking, Weekly Charts. Improve your own rankings! >How to play? Place the coloring pieces into board. when you fill in a vertical or horizontal line. Freeing up space for new pieces when previous disappeared. The more glow blocks eliminated you can, the more scores you will get. Try to improve your world rankings! >Block Puzzle Features: * Glow coloring themed puzzle. * Easy to play, and FREE block game for all ages. * Elegantly design and Support leaderboard, * Don't worry! No time limits! No Internet limits * Play this brain puzzle game for anytime, anywhere, pleasurable no wifi.

ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்

கூடுதல் தகவல்

வெளியிட்டது

Block Puzzle Games

வெளியீடு தேதி

18-03-2019

தோராயமான அளவு

38.38 MB

வயது தரமதிப்பீடு

வயது 3 மற்றும் மேல்


இந்தப் பயன்பாடு இதனை செய்யமுடியும்

உங்கள் இணைய இணைப்பை அணுகவும்

நிறுவல்

உங்கள் Microsoft கணக்கில் உள்நுளையும்பொழுது இந்த பயன்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளவும் மற்றும் பத்து Windows 10 சாதனங்கள் வரை நிறுவவும்.

ஆதரிக்கப்படும் மொழி

English (United States)

கூடுதல் விதிமுறைகள்

பரிவர்த்தனை விதிமுறைகள்

இந்தத் தயாரிப்பைத் தெரிவி

உள்நுழை இந்த விளையாட்டை Microsoftக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்