இலவசம்
முறைமைத் தேவைகள்

விளக்கம்

Get to understand how house WhatsApp using this app: How to install. How to Launch the application. How to use Contacts section. How to add Contacts to Favorites. How to Update Status. How to send Voice Messages. How to initiate a Chat session. How to backup important conversations.How to backup via email. How to manage Media files. How to set up Broadcast message. How to initiate a Group Chat. How to change background wallpapers. A set of free funky status messages.

ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்

நபர்கள் இதையும் விரும்புகிறார்கள்

கூடுதல் தகவல்

வெளியிட்டது

Watch Videos

வெளியீடு தேதி

19-04-2018

தோராயமான அளவு

1.98 MB

வயது தரமதிப்பீடு

வயது 12 மற்றும் மேல்

வகை

சமூகம்

இந்தப் பயன்பாடு இதனை செய்யமுடியும்

Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

நிறுவல்

உங்கள் Microsoft கணக்கில் உள்நுளையும்பொழுது இந்த பயன்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளவும் மற்றும் பத்து Windows 10 சாதனங்கள் வரை நிறுவவும்.

ஆதரிக்கப்படும் மொழி

English (United States)

கூடுதல் விதிமுறைகள்

பரிவர்த்தனை விதிமுறைகள்

இந்தத் தயாரிப்பைத் தெரிவி

உள்நுழை இந்த பயன்பாடு Microsoftக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்