இலவசம்
முறைமைத் தேவைகள்

விளக்கம்

Shoot your way in a classic tank war game! Hills of Steel is an all new tank shooting and surviving game. The goal of this game is to defeat all of your competitors on the map and fight to the last one. Then you’ll survive and win! Battle against the cunning enemies now! If you are a tank lover and looking for the stress reliever, Hills of Steel is waiting for you! Try and enjoy the unique tank battle game! 💥 fight for resources in Brawl 🔝 be the last man standing in Battle Royale

ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்

கூடுதல் தகவல்

வெளியிட்டது

Supersonic Stickman Stars Games

வெளியீடு தேதி

22-06-2020

தோராயமான அளவு

30.07 MB

வயது தரமதிப்பீடு

வயது 7 மற்றும் மேல்


இந்தப் பயன்பாடு இதனை செய்யமுடியும்

உங்கள் இணைய இணைப்பை அணுகவும்

நிறுவல்

உங்கள் Microsoft கணக்கில் உள்நுளையும்பொழுது இந்த பயன்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளவும் மற்றும் பத்து Windows 10 சாதனங்கள் வரை நிறுவவும்.

ஆதரிக்கப்படும் மொழி

English (United States)

கூடுதல் விதிமுறைகள்

பரிவர்த்தனை விதிமுறைகள்

இந்தத் தயாரிப்பைத் தெரிவி

உள்நுழை இந்த விளையாட்டை Microsoftக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்