இலவசம்
முறைமைத் தேவைகள்

விளக்கம்

Image raw is a simple image viewer. It is designed as a companion app for "digicam remote" and "Shutter Remote.Nikon" apps. Allows the photographer to quickly review images downloaded from the camera. Raw images are rendered using the flat/linear tone curve without any enhancement/noise reduction etc. It can also be used as a standalone raw image viewer. The following image formats are supported: 3FR ARW BMP CR2 CR3 CRW DNG GIF/Animated GIF JPG/JPEG NEF ORF PEF PNG RAF RW2 TIFF/TIF To use this app, simply browse to the folder where the images are stored and tap on the list to open individual image. Use with touch screen: pinch to zoom in out, swipe/drag to move the image around Use with mouse/keyboard: Ctrl+mouse wheel to zoom in/out, use mouse scroll wheel or drag the on screen scroll bar to move the image around. Double click to quickly zoom in/out. Use with multitouch trackpad Pinch to zoom in/out, two fingers swipe to drag image around. Please note this app uses 'Libraw' as the raw file decoder. For more information and the complete list of supported cameras, please visit: https://www.libraw.org/

ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்

கூடுதல் தகவல்

வெளியிட்டது

FredsToolbox

பதிப்புரிமை

Copyrighted 2018 Fred's Toolbox

டெவலப்பர்

Fred's Toolbox

வெளியீடு தேதி

14-05-2018

தோராயமான அளவு

5.69 MB

வயது தரமதிப்பீடு

வயது 3 மற்றும் மேல்


இந்தப் பயன்பாடு இதனை செய்யமுடியும்

உங்கள் படங்கள் நூலகத்தைப் பயன்படுத்தவும்

நிறுவல்

உங்கள் Microsoft கணக்கில் உள்நுளையும்பொழுது இந்த பயன்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளவும் மற்றும் பத்து Windows 10 சாதனங்கள் வரை நிறுவவும்.

இந்தத் தயாரிப்பு உங்கள் அக வன் இயக்ககத்தில் நிறுவப்பட வேண்டும்.

ஆதரிக்கப்படும் மொழி

English (United States)

வெளியீட்டாளர் தகவல்

Image Raw ஆதரவு


இந்தத் தயாரிப்பைத் தெரிவி

உள்நுழை இந்த பயன்பாடு Microsoftக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்