இலவசம்
முறைமைத் தேவைகள்

விளக்கம்

PIP Camera Photo Editor sets your photo in another photo frame with some creative pip frames with amazing Filter Effects and cute stickers, allows you to combine blurred photos in glass, hand, camera, board and more to get picture-in-picture effect. PIP Camera is a popular Pic-in-Pic mode, and it is more powerful and more fun with the addition of the new PIP Frames. The PIP Photo Effect is a useful and creative photo frame app to frame your photos in PIP mode.This is best pip mode application. PIP Camera Features. 📷 Import photos from gallery or take from camera. You can choose existing photos in gallery by using the default gallery. 📷 Filp Rotate and Crop your photo(Square Crop Recommended) 📷 Numbers photo in photo frames with different shape and style to make your photos in glass, hand, camera, board…Just apply the theme that you like. 📷 The photo in photo blur automatically, and the filters for background and foreground in Classic mode both can be changed. 📷 The background also blur automatically. your photos with awesome magazine layouts and frames to be the popular guy on the magazine cover. 📷 More than 50+ photo filters and cute stickers for decorating your photos. 📷 Touch gestures to resize, rotate, zoom in, Zoom Out.(Right click on your photo in pc device for option like rotate and zoom in,zoom out) 📷 Easily share the photo on Instagram, Twitter and Facebook to wow your friends and share this wonderful photo editor app. 📷 you can view your created images easily 📷 The most popular and free PIP Camera in world. If you like this app than don’t forget to give rate & review for further update... Thank you…

ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்

கூடுதல் தகவல்

வெளியிட்டது

GalaxyApps

பதிப்புரிமை

GalaxyApps 2018-2019 All Rights Reserved.

டெவலப்பர்

GalaxyApps

வெளியீடு தேதி

18-03-2019

தோராயமான அளவு

64.06 MB

வயது தரமதிப்பீடு

வயது 3 மற்றும் மேல்


இந்தப் பயன்பாடு இதனை செய்யமுடியும்

உங்கள் வெப்கேமைப் பயன்படுத்தவும்
உங்கள் இணைய இணைப்பை அணுகவும்
உங்கள் படங்கள் நூலகத்தைப் பயன்படுத்தவும்
வெளிப்புறச் சேமிப்பக சாதனத்தில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள தரவைப் பயன்படுத்தவும்

நிறுவல்

உங்கள் Microsoft கணக்கில் உள்நுளையும்பொழுது இந்த பயன்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளவும் மற்றும் பத்து Windows 10 சாதனங்கள் வரை நிறுவவும்.

ஆதரிக்கப்படும் மொழி

English (United States)

வெளியீட்டாளர் தகவல்

PIP Camera : Photo Editor ஆதரவு


இந்தத் தயாரிப்பைத் தெரிவி

உள்நுழை இந்த பயன்பாடு Microsoftக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்