இலவசம்
முறைமைத் தேவைகள்

விளக்கம்

RealmCraft is a sandbox construction game with 3D procedurally generated world. Create and break apart various kinds of blocks, explore the environment, gather resources, craft weapons, build shelter and take part in combat with dangerous opponents. The game offers two modes – Survival and Creative. In Survival players have to collect resources, construct buildings, fight against enemies, manage hunger and explore the word to survive and prosper. In Creative mode you focus on breaking new grounds of creation by building the most elaborate structures you can dream of. Realmcraft is a game for adults and kids, it will entertain you for a long time and earn an unforgettable experience. • 3D Sandbox construction game; • Huge world to explore; • Craft and destroy everything; • Build your own shelter; • Go deep into the mines; • Gather resources to survive; • Fight your enemies; • Creative mode to set your imagination free.

ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்

கூடுதல் தகவல்

வெளியிட்டது

Tellurion mobile

வெளியீடு தேதி

16-12-2016

தோராயமான அளவு

151.95 MB

வயது தரமதிப்பீடு

வயது 3 மற்றும் மேல்


இந்தப் பயன்பாடு இதனை செய்யமுடியும்

உங்கள் இணைய இணைப்பை அணுகவும்
உங்கள் இணைய இணைப்பை அணுகி ஒரு சேவையகமாகச் செயற்படவும்.

நிறுவல்

உங்கள் Microsoft கணக்கில் உள்நுளையும்பொழுது இந்த பயன்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளவும் மற்றும் பத்து Windows 10 சாதனங்கள் வரை நிறுவவும்.

ஆதரிக்கப்படும் மொழி

English (United States)இந்தத் தயாரிப்பைத் தெரிவி

உள்நுழை இந்த விளையாட்டை Microsoftக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்