இலவசம்
முறைமைத் தேவைகள்

விளக்கம்

Ready for an incredible roller coaster adventure? Rush is an endless ball tapping game that anyone can enjoy! Roll fast, be attentive, avoid obstacles, tap your ball to beat your friend's records! Are you ready for a thrilling ride with ball? Rush through the void while dodging obstacles in this endless roller coaster ride. Think quick and tap to switch lanes in order to reach incredible speeds! Avoid the walls as you rush down the line moving faster with each score increase. Collect coins along the way as you try to unlock all of the in game skins. Keep dodging the walls for as long as possible in this addicting 3D avoiding game. Try to get your name to the top of the leaderboards with each new play.How to play: Tap or click to move ball back and forth. Avoid the walls. Gameplay: - Tap to switch, and avoid obstacles - Collect diamonds and unlock different balls - Upgrade and unlock different roads - An unforgettable frenzied experience - Superb music and sound effects - Compete for the best score in the world Can you rush and become the farthest? Join the race and Have fun! If you like Rush Ball, please recommend it to your friends and play it on PC with friends ! Suggestions and feedback are always welcome! Try also our another games as Knife Hit , Rolling Sky , Rider and Helix Jump Download now and experience Rush by ketchapp games!

ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்

கூடுதல் தகவல்

வெளியிட்டது

Tapps Top Game Free LLC

வெளியீடு தேதி

31-05-2019

தோராயமான அளவு

21.15 MB

வயது தரமதிப்பீடு

வயது 3 மற்றும் மேல்


இந்தப் பயன்பாடு இதனை செய்யமுடியும்

உங்கள் இணைய இணைப்பை அணுகவும்

நிறுவல்

உங்கள் Microsoft கணக்கில் உள்நுளையும்பொழுது இந்த பயன்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளவும் மற்றும் பத்து Windows 10 சாதனங்கள் வரை நிறுவவும்.

ஆதரிக்கப்படும் மொழி

English (United States)

கூடுதல் விதிமுறைகள்

பரிவர்த்தனை விதிமுறைகள்

இந்தத் தயாரிப்பைத் தெரிவி

உள்நுழை இந்த விளையாட்டை Microsoftக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்