இலவசம்பயன்பாட்டில் வாங்குதல்களை ஆதரிக்கிறது
+ பயன்பாட்டில் வாங்குதல்களை ஆதரிக்கிறது
இலவசம்+
முறைமைத் தேவைகள்

விளக்கம்

Please Note: -The app does not support Windows 10 S. -The save function needs to pay $2.99 in the program, thank you for your support. Screen Recorder allows you to record a selected area of your screen, edit and save it as a gif or video. Webcam Recorder allows you to record the webcam, edit and save it as a gif or video. With this powerful tool, you can record anything on the screen including selected areas, applications, active windows, and more. Instructions for use: First, you can select the "Recorder" button in the startup interface to enter the recording interface. Second, Please adjust the area of the screen to be recorded, zoom in, zoom out, move by dragging the border. Third, click the "Record" button in the lower right corner of the interface. Recording begins. Fourth, click “stop” to end the recording and enter the Edit interface.. Fifth, switch to the File menu and select “Save As” to save your file. Support gif or video format. Enjoy professional screen recording on Windows 10!

ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்

கூடுதல் தகவல்

வெளியிட்டது

winuwp

வெளியீடு தேதி

05-03-2019

தோராயமான அளவு

8.76 MB

வயது தரமதிப்பீடு

வயது 3 மற்றும் மேல்


இந்தப் பயன்பாடு இதனை செய்யமுடியும்

கோப்புகள், புறவழி சாதனங்கள், பயன்பாடுகள், நிரல்கல் மற்றும் பதிவகம் அனைத்தையும் அணுக முடியும்
உங்கள் வெப்கேமைப் பயன்படுத்தவும்
உங்கள் இணைய இணைப்பை அணுகவும்
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

நிறுவல்

உங்கள் Microsoft கணக்கில் உள்நுளையும்பொழுது இந்த பயன்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளவும் மற்றும் பத்து Windows 10 சாதனங்கள் வரை நிறுவவும்.

ஆதரிக்கப்படும் மொழி

English (United States)


இந்தத் தயாரிப்பைத் தெரிவி

உள்நுழை இந்த பயன்பாடு Microsoftக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்