₹ 119.00
₹ 119.00
முறைமைத் தேவைகள்

விளக்கம்

Spades is the most famous Card Game in the USA. Play Spades NOW! This trump game is a must have for all Spades and card games lovers! Featrues: ★ Full Spades Partnership Play ★ How to play Spades Card Game ★ Attractive Interfaces ★ Attractive Sounds & Effects Spades Pro - Card Game super smooth gameplay, highly scalable difficulty & much more. Spades has never been so good!

ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்

கூடுதல் தகவல்

வெளியிட்டது

Central software

வெளியீடு தேதி

08-12-2020

தோராயமான அளவு

14.77 MB

வயது தரமதிப்பீடு

வயது 3 மற்றும் மேல்


இந்தப் பயன்பாடு இதனை செய்யமுடியும்

உங்கள் இணைய இணைப்பை அணுகவும்

நிறுவல்

உங்கள் Microsoft கணக்கில் உள்நுளையும்பொழுது இந்த பயன்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளவும் மற்றும் பத்து Windows 10 சாதனங்கள் வரை நிறுவவும்.

ஆதரிக்கப்படும் மொழி

English (United States)

கூடுதல் விதிமுறைகள்

பரிவர்த்தனை விதிமுறைகள்

இந்தத் தயாரிப்பைத் தெரிவி

உள்நுழை இந்த விளையாட்டை Microsoftக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்