இலவசம்
முறைமைத் தேவைகள்

விளக்கம்

Stack Ball 2 Rotate the hoop helix tower with swiping your mouse to break weak points on the hoop. Stack Ball Helix Jump is easy to play with Swipe the screen to jump the ball fall trough helix app spiral tower to break all the hoops app. its best obstacles game have a great timing. Tap to smash the spiral floor with ball. Control the Hoop and keep the line touching it. Hoop app Smash by hitting all floor with ball Easy to play but hard to master gameplay. - Don’t contact with obstacles - Simple & Beautiful graphics designed - Compete for the best score in the World - Endless and leveled gameplay - Get it now free and challenge your friends! Here We Go with Swipe the screen to jump ball and fall through helix tower And Break all Hoops. With Best Music Sounds. Tap to jump over obstacles, but be careful, you must have a great timing! Enjoy and play Break the Hoops! Stack Ball 2 for free!

ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்

கூடுதல் தகவல்

வெளியிட்டது

MiniCraft King Gaming Studio

வெளியீடு தேதி

06-06-2019

தோராயமான அளவு

83.25 MB

வயது தரமதிப்பீடு

வயது 3 மற்றும் மேல்


இந்தப் பயன்பாடு இதனை செய்யமுடியும்

உங்கள் இணைய இணைப்பை அணுகவும்

நிறுவல்

உங்கள் Microsoft கணக்கில் உள்நுளையும்பொழுது இந்த பயன்பாட்டை பெற்றுக்கொள்ளவும் மற்றும் பத்து Windows 10 சாதனங்கள் வரை நிறுவவும்.

ஆதரிக்கப்படும் மொழி

English (United States)

கூடுதல் விதிமுறைகள்

பரிவர்த்தனை விதிமுறைகள்

இந்தத் தயாரிப்பைத் தெரிவி

உள்நுழை இந்த விளையாட்டை Microsoftக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்